Salva teeninduspunktid on avatud!

10. märts 2021
Uued COVID-19 viiruse takistamise piirangud rakenduvad alates 11.märtsist. Kõik Salva Kindlustuse klienditeeninduspunktid jäävad üle Eesti avatuks, kuid piiratud täituvusega. Teenindussaalidesse on lubatud 1 klient korraga.
Salva teeninduspunktid on avatud!

Kõik klienditeeninduspunktid on avatud tavapärastel aegadel. Salva esindustesse ja klienditeeninduspunktidesse palume pöörduda nendel klientidel, kellel on mure, mida distantsilt lahendada ei ole võimalik. Kõikides klienditeeninduspuntkides on olemas klientidele mõeldud desinfitseerimisvahendid ning lubatud on teenindada 1 klient korraga.

Salva Kindlustus palub klientidel esinduse külastusel järgida lihtsaid reegleid, et hoida ennast ja teisi tervena: 

  • Külasta Salva esindust või müügipunkti üksi. Korraga võib teenindussaalis viibida 1 klient.
  • - Kanna ALATI maski.
  • - Palun hoia Salva teenindajast piisavat vahemaad.
  • - Palun desinfitseeri käsi ENNE ja PÄRAST kontakti. Küsi desinfitseerimisvahendite asukohta teenindaja käest.
  • - Mõtle oma mure eelnevalt läbi, et kohapealne protsess sujuks kiiremini.
  • - Võimalusel kasuta Salva Kindlustusega suhtlemiseks digitaalseid kanaleid – telefoni, e-kirja ja suhtlust läbi kodulehe. 

Lisainfot saab tööpäeviti kl 8.00 - 17.00 telefonilt 6800 500 või e-posti aadressilt salva@salva.ee.

Hoiame enda ja teiste tervist!