Jalgrattapäev: kõige sagedasem jalgrattaõnnetus on kukkumine

03. juuni 2022
Iga aastaga lisandub tänavapildile aina rohkem rattureid ning suvisel ajal muutub liikumine kergteedel veelgi tihedamaks. Tänase rahvusvahelise jalgrattapäeva puhul toob Salva varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt välja mõned tõsiasjad, millega iga jalgrattur peaks arvestama, et hooaeg mööduks muretult.
День велоcипеда: самая частая авария на велосипеде — падение

Peamiselt juhtub jalgrataste ja jalgratturitega liiklusõnnetusi ja kukkumisi, aga ka vargusega kaasneb palju ebameeldivat asjaajamist. Kui auto ja jalgratta kokkupõrkel hüvitab kahju üldjuhul alati auto kindlustus, siis muude murede puhul oleks vajalik valida rattale ja ratturile õige kaitse.

Kui jalgrattaga midagi juhtub, siis peamine mure on vajaliku kindlustuse puudumine või valitud kindlustusekaitse on ebapiisav,“ selgitab Alver Kivirüüt. Näiteks inimesel on kindlustatud enda kodune vara ning olukord tundub kontrolli all olevat, sest jalgratas on ju osa kodusest varast.

„Siin peab aga meeles pidama, et koduse vara kindlustus ei hüvita juhtumeid, mis on seotud ratta kasutamise käigus tekkinud kahjudega, nagu otsasõit või kukkumine,“ toonitas Kivirüüt. Selliste juhtumite puhul on abiks jalgrattakindlustus, mis on võrreldav sõiduki kaskokindlustusega ning katab kõiki põhilisi kahjusid, mis jalgrattaga juhtuda võivad. Salvas käsitletud jalgrattakindlustuse kahjudest on pooled seotud kukkumiste või otsasõitudega. 

„Samuti on oluline meeles pidada, et koduse vara hüvitispiir väljaspool kodu toimunud juhtumite korral ei pruugi piisav olla, et katta jalgrattaga seotud kahjud. Jalgrattakindlustuse kindlustussumma võib olla oluliselt kõrgem, vastavalt jalgratta väärtusele. Lisaks on ka jalgrattakindlustuse omavastutus sõltuv kindlustussummast ja võib seega olla madalam kui kodukindlustuse lepingul olev omavastutus,“ lisas Kivirüüt.

Tema sõnul on järsult suurenenud nii ratturite hulk liikluses kui ka huvi jalgrattakindlustuse vastu. Ilmselt tänu sellele, et viimastel aastatel propageeritakse aktiivselt jalgrattaga liikumist ning linnad investeerivad jalgrattateede rajamistesse.

„Kahjuks kõige tihedamini esinevad õnnetusjuhtumid ehk kukkumised rattaga võivad olla üsnagi karmid ning tekitada raskeid vigastusi sõitjale. Rattaga liikuval inimesel on lisaks jalgratta kindlustusele oluline mõelda ka õnnetusjuhtumikindlustuse peale. Üks kukkumine võib tekitada rattale umbes 800-1000 eurot kahju, millele lisandub ka ratturi enda vigastustest tekkinud kahju. Jalgrattapäeva puhul soovin aga kõikidele ohutut liiklemist!“

Kuidas liikuda rattaga nii, et kukkumise riski minimeerida:

* nähes tee ääres koeri või lapsi, tasub hoog maha võtta, sest nende käitumine võib olla ootamatu

* kergliiklusteel liigeldes arvesta teiste liiklejatega, möödu neist vasakult ning kanna alati kiivrit

* kergliiklusteel sõida jalakäija kiirusega ning anna oma lähenemisest varakult märku rattakellaga

* reguleerimata ülekäigurajal arvesta, et jalgrattalt maha tulemata pole sul autojuhtide suhtes eesõigust 

* jalgrattakindlustus hüvitab jalgratta kahjustused või vargused, õnnetusjuhtumikindlustus katab jalgratturi tervisekahjud ja vigastused.

Loe täpsemalt Salva jalgrattakindlustuse kohta siit.