Ettevõtte vara kindlustamisel uued ja senisest laiemad võimalused

30. märts 2012
Alates 19.03.2012.a. sõlmib Salva Kindlustus lepinguid uute ettevõtte varakindlustuse tingimuste alusel, mis senisest paindlikumalt võimaldavad kombineerida järgnevaid kindlustuskaitse variante: valikriski kindlustus, laiendatud kindlustus ja seadmerikke kindlustus.

Valikriski kindlustusega on ettevõttel võimalik valida, milliste kahjude vastu ennast kindlustada. Valida saab tulekahju, torustiku või seadme lekke, tormi, üleujutuse, murdvarguse, röövimise ja vandalismi valikriskide vahel. Lisaks valikriskidele saab kindlustuskaitset laiendada, valides laiendatud kindlustuse ja seadmerikke kindlustuse.

Kindlustada on võimalik ehitisi (hooneid, hoone osasid, korterelamu hoonekarpe, rajatisi), äritegevuseks vajalikku või ettevõtte vastutusel olevat vara, tootmiseks või müügiks ettenähtud kaupa, samuti õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkivast ärikatkemisest tulenevaid kulutusi (näiteks kasumi vähenemine, püsikulu). Koos hoonega kindlustatakse sellised rajatised nagu piirdeaed, tõkkepuu, värav, prügihoidla, välisvalgustus, lipumast.

Loe ettevõtte varakindlustuse kohta täpsemalt siit ning tutvu lähemalt ka uute kindlustustingimustega.