Ainulaadne toode Eesti kindlustusturul: Salva õnnetusjuhtumikindlustus liikluskindlustusega

23. märts 2012
Alates 5. märtsist pakub Salva kõikidele liikluskindlustuse sõlminud või sõlmivatele klientidele võimalust lisada poliisile juurde ka õnnetusjuhtumikindlustus liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhile. Seejuures ei märgita kindlustatut poliisile nimeliselt, õnnetusjuhtumikindlustus kehtib isikule, kes kindlustatud sõidukit juhtides liiklusõnnetuse põhjustab.

Valikriski kindlustusega on ettevõttel võimalik valida, milliste kahjude vastu ennast kindlustada. Valida saab tulekahju, torustiku või seadme lekke, tormi, üleujutuse, murdvarguse, röövimise ja vandalismi valikriskide vahel. Lisaks valikriskidele saab kindlustuskaitset laiendada, valides laiendatud kindlustuse ja seadmerikke kindlustuse.

Kindlustada on võimalik ehitisi (hooneid, hoone osasid, korterelamu hoonekarpe, rajatisi), äritegevuseks vajalikku või ettevõtte vastutusel olevat vara, tootmiseks või müügiks ettenähtud kaupa, samuti õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkivast ärikatkemisest tulenevaid kulutusi (näiteks kasumi vähenemine, püsikulu). Koos hoonega kindlustatakse sellised rajatised nagu piirdeaed, tõkkepuu, värav, prügihoidla, välisvalgustus, lipumast.

Loe ettevõtte varakindlustuse kohta täpsemalt siit ning tutvu lähemalt ka uute kindlustustingimustega.