Language

Telefon 6 800 500

Visioon, missioon ja väärtused

Salva visiooniks on olla klientide silmis hea kodumaise kindlustusseltsi võrdkujuks.

Meie missiooniks on olla pidevalt arenev kahjukindlustusselts, mis läbi töötajate professionaalsete kogemuste, korrektse asjaajamise ja kliendisõbraliku suhtumise pakub usaldusväärset kindlustusteenust kõigile klientidele ning koostööpartneritele.

Meie väärtusteks on tugevad kliendisuhted, motiveeriv töökeskkond ning kvaliteetsed kindlustusteenused.

  • Tugevad kahepoolsed kliendisuhted

Meie juurde on lihtne ja mugav pöörduda kõigis esindustes üle Eesti, koduleheküljelt või telefoni teel. Iga klient on meile eriline ning klientide usaldus on meie suurim väärtus.

  • Motiveeriv töökeskkond

Pakume oma töötajatele kaasaegset ja innovaatilist keskkonda, kus hea tulemuse saavutamiseks vajaliku meeskonnatunde loomise kõrval väärtustatakse igaühe personaalseid vajadusi. Täiendame pidevalt teadmisi, hindame haritust ning professionaalset eneseteostust. Arvestame iga töötaja panust üldiste eesmärkide saavutamisel.

  • Kvaliteetne ja usaldusväärne teenus

Tagame kindlustusteenuse kvaliteedi pikaajaliste kogemuste, korrektse asjaajamisstiili ning kiire reageerimisvõimega. Pöörame olulist tähelepanu riskide maandamisele ning teenuste pidevale täiustamisele. Jääme kõigis situatsioonides avatuks ning objektiivseks. Klient võib meie peale kindel olla.