Hinda oma riske ja kindlusta teadlikult

14. september 2020
Iga tootmis- ja tööstusettevõtte tööprotsessis on rohkelt nüansse, mis võivad ohustada ettevõtte igapäevast ladusat toimimist ja edukust. Riskide põhjalik hindamine ja nende teadlik kindlustamine hoiab kokku raha ning on kahju korral oluliseks abiks.
Hinda oma riske ja kindlusta teadlikult

Oled sa ettevõtjana mõelnud, mis juhtub kui mõni olulistest tootmisseadmetest üles ütleb ja remont võtab terve igaviku? Või kes korvab tekkiva kahju, kui tellitud veosega midagi transpordi käigus juhtub? Kuidas lahendada olukord, kui näiteks tulekahju tagajärjel seiskub kogu äritegevus, kuid töötajad ootavad endiselt töötasu ja võetud kohustused vajavad panga ees täitmist? Kas läbi on mängitud stsenaarium, kui mõne töötajaga peaks juhtuma raske tööõnnetus, mis hoiab teda kuude pikkuselt tööpostilt eemal? Kuidas leida puuduolevad töökäed ja kanda tekkiv lisakulu?

Salva Kindlustuse riskihindaja Meelis Morozov ütleb, et üldiselt on ettevõtjad teadlikud vara kindlustamise vajadusest, kuid ka siin on nüansse, mida on mõistlik läbi mõelda ja vajadusel arvesse võtta. Kindlustuse ostmine ei tohiks olla läbimõtlematu kiirustamine, vastupidi – läbi peaks analüüsima kõik äriga seotud protsessid, analüüsima riske ja leidma parimad viisid nende maandamiseks. Näiteks kui tootmisruumid on rendile võetud, siis on oluline läbi arutada, kuidas on sõlmitud rendileping ja kas hoone kindlustamise eest vastutab rendileandja või on selle kohustuse endale võtnud ruumide kasutaja? Kui lisaks ettevõtte omanduses olevale kaubale ja seadmetele on tootmistegevuses kasutusel mõnele teisele ettevõtjale kuuluvat vara, siis kes selle säilimise eest vastutust kannab?

Vara kindlustamisest võib jääda väheks

„Kindlustusvajadusega riskikohti on tootmistsüklis palju. Koos kindlustusandja esindajaga oma äritegevuse läbi analüüsimine annab võimaluse hinnata organisatsiooni erinevaid kindlustusvajadusi,“ ütleb Morozov. Lisaks konkreetsele varale ehk seadmetele analüüsitakse ka näiteks toormaterjalide hankimise, toote valmistamise, transpordi ja valmistoodangu kliendini jõudmise protsesse, tootmisruume, -hooneid, rendilepingute tingimusi, kontoritarbeid ehk inventari, tootmisseadmeid, kaupu, samuti vastutuse ja töötajatega seotud ohte. Üheskoos hinnatakse, milliseid riske on vaja maandada kindlustusega ja milliseid saab muudmoodi minimeerida. „Igat riski ei ole vaja ilmtingimata kindlustada, aga samas võib olla mitmeid tegevusi, mille kindlustamata jätmine võib ettevõttele suurt kahju tekitada,“ tõdeb Morozov.

Igal ettevõttel on spetsiifilised vajadused

Ühest tootmis- või tööstusettevõtte kindlustusvajaduste paketti ei ole lihtne välja pakkuda, sest igal ettevõttel on omad spetsiifilised riskid ja vajadused. Näiteks kütusetootjal on oluline maandada tulekahju riski, samas kui metallitöösturi jaoks on primaarne hoopis seadmete kaitsmine erinevate rikete vastu, samuti on paljude äride puhul olulisel kohal andmete säilivus ja nende kasutatavus ning kuidas võiks äritegevust mõjutada näiteks küberrünnak. Kindlustusandja esindajaga oma tööprotsesside läbi analüüsimine ja riskide hindamine ei kohusta ettevõtet kindlustuslepingut sõlmima. Kindlustuse esindaja annab oma soovitused, milliseid protsessi osasid tasuks kindlustada, kuid lõpliku otsuse teeb ikka ettevõtja. „Meie põhisõnum on, et ootamatuste vältimiseks ja riskide maandamiseks tuleks kindlustusvajadus põhjalikult läbi mõelda. Kõige lihtsam viis selle tegemiseks on koos kindlustusandja esindajaga,“ ütleb riskihindaja Meelis Morozov.

Erinevad kindlustused, mida tootmisettevõte peaks läbi analüüsima:

Varakindlustus

Masinate ja seadmete kindlustamine on tootmisettevõtete peamine fookus. „Ettevõtte varakindlustus korvab kahjud, mis tekivad ettevõtte vara füüsilisel hävimisel või kahjustumisel ning aitab kiiresti taastada tavapärase töökorralduse,“ tutvustab Morozov. Lisaks varakindlustusele saab võtta ka seadmerikke kindlustuse, mis on oluline just sellistele seadmetele, mille parandamine võib võtta lausa kuid või isegi aasta.

 

Varakindlustus

Ärikatkemise kindlustus

„Varakindlustuskahju võib endaga kaasa tuua kasumi olulise languse või lausa kaotuse, kuid töötajatele tuleb palka edasi maksta. Samuti ei kao kuhugi liisingud ja laenud ehk püsikulud jäävad. Finantskahju võib olla isegi suurem kui varakahju,“ teab Morozov öelda. Oluline on teada, et ärikatkemise kindlustus ei rakendu iseseisvana, vaid pärast varakindlustuskahju tekkimist. „Ettevõttel peab olema ostetud nii varakindlustuskaitse kui ka ärikatkemise kindlustus,“ täpsustab Morozov.

 

Ärikatkemine

Õnnetusjuhtumi kindlustus

Masinate kasutamise juures on kvaliteetne tööjõud tähtis. Vahel võib olulise spetsialisti pikemat aega töölt eemal viibimine tekitada üsna palju probleeme ja isegi rahalist kahju. „Ettevõtjad peavad läbi mõtlema, et kui keegi oluline spetsialist on töölt eemal, siis kas neil on võimalus kasutada renditööjõudu, jagada töökohustused teiste töötajate vahel ära või mõnel muul viisil töötaja puudumist kompenseerida,“ selgitab Morozov. Õnnetusjuhtumi kindlustuse hüvitist saab kasutada nii tööandja, aga see võib olla ka töötajale makstav kompensatsioon, aitamaks õnnetuses olnud inimest ja tema perekonda. „Paljud ettevõtted ei kasutagi õnnetusjuhtumi kindlustust enda tarbeks, vaid boonust töötajale!“

Vastutuskindlustus

Ehkki kindlustusalased teadmised on ettevõtjatel juba väga head, siis kahjuks tuleb siiski aeg-ajalt ette eksiarvamust nagu oleks tavalise varakindlustusega kaetud ka klientidele, naabritele või koostööpartneritele tekitatud kahjud. “Kõikide ettevõtte tegevusest või tegevusetusest põhjustatud kahjude katmiseks kolmandatele isikutele tuleb sõlmida vastutuskindlustus, see ei sisaldu ettevõtte üldises varakindlustuses,” selgitab Morozov.

Küsi abi Salvast

Kui tunned, et tahaksid oma ettevõtte lahenduse läbi arutada ekspertidega, siis võta meiega ühendust