Language

Telefon 6 800 500

Tootevastutus

Tootevastutus on ettevõtetele, mis pakuvad teenuseid, tooteid või mille tegevus võib tekitada kahju pärast teenuse, toote või tegevuse üleandmist oma klientidele. 

Mis on tootevastutus ning kellele seda vaja on? 

Tootevastutus on spetsiifiline vastutuskindlustuse liik, mis on vajalik, kui tootmisprotsessis või tegevuses asetleidnud viga avaldub alles pärast toote, teenuse või tegevuse üleandmist tarbijale. Kaetud on ka kahjud, kui ettevõtte poolt tarbimisse jõudnud toode kahjustab kolmandat isikut. 

 Salva tootevastutus katab järgmisi tooteid ja teenuseid:

  • kütusemüüjad, kelle müüdud ebakvaliteetne kütus põhjustab kahju sõidukile;
  • autoremonditöökojad, kes vajavad kaitset, kui remonditud sõidukil ilmneb peale kliendile üleandmist kahju, mis on tegelikkuses saanud alguse remonttööst;
  • toitlustuskoha pidajad, kelle tarbijatele pakutud toit võib tekitada kahju;
  • hulgi- ja jaevahendajad, kelle tegevus või eksimus toote ohutus- ja sisujuhendis võib viia kahju tekkimiseni selle toote tarbijale.

Täpsemalt loe kindlustustingimusi ja kaitse ulatust siit.