Tootevastutus

Tootevastutus on ettevõtetele, mis pakuvad teenuseid, tooteid või mille tegevus võib tekitada kahju pärast teenuse, toote või tegevuse üleandmist oma klientidele. 

Mis on tootevastutus?

Tootevastutus on spetsiifiline vastutuskindlustuse liik, mis on vajalik, kui tootmisprotsessis või tegevuses asetleidnud viga avaldub alles pärast toote, teenuse või tegevuse üleandmist tarbijale. Kaetud on ka kahjud, kui ettevõtte poolt tarbimisse jõudnud toode kahjustab kolmandat isikut. 

 

Salva tootevastutus katab järgmisi tooteid ja teenuseid:

kütusemüüjad, kelle müüdud ebakvaliteetne kütus põhjustab kahju sõidukile;

autoremonditöökojad, kes vajavad kaitset, kui remonditud sõidukil ilmneb peale kliendile üleandmist kahju, mis on tegelikkuses saanud alguse remonttööst;

toitlustuskoha pidajad, kelle tarbijatele pakutud toit võib tekitada kahju;

hulgi- ja jaevahendajad, kelle tegevus või eksimus toote ohutus- ja sisujuhendis võib viia kahju tekkimiseni selle toote tarbijale.

Täpsemalt loe kindlustustingimusi ja kaitse ulatust siit.

KKK

Mis eristab tootevastutust üldisest tsiviilvastutuse kindlustusest?

 Üldine tsiviilvastutus katab neid kahjusid, mis tekitatakse peamiselt vahetu tegevusega ja kahju avaldub ajal, mil tehtav tegevus, teenus või toode on ettevõtte enda mõjusfääris - nt autoremonditöökojas kukutatakse sõiduk tõstukilt maha, toitlustusettevõte pillab toidu kliendi riietele. 
Tootevastus katab neid tekitatud kahjusid, mis avalduvad pärast toote või teenuse  üleandmist väljaspool tootja / teenusepakkuja mõjusfääri. Eelduseks on, et kahjuni viiv tegur on leidnud aset tootmisprotsessis - nt autoremondi käigus on polt jäänud vajalikul määral kinnitamata ning seetõttu väljub mootorist õli rikkudes mootori. Tootevastutuse näiteks on ka olukord, kus tarbitud toit toitlustuskohas põhjustab mürgistuse. 
 

Kas tootevastutust sõlmitakse eraldiseisvalt või peab seda sõlmima koos üldise tegevusvastutusega?

 On tegevusalasid, kus on võimalik katta üksnes tootevastutust, mis tähendab, et  kindlustuskatet ei ole tootmisprotsessil või tegevusel, küll aga on kaetud kahjud, mis avalduvad tarbijatele peale selle üleandmist kliendile. Nendeks on peamiselt jae- ja hulgivahendus või näiteks konkreetse toote tootmine. Samuti on tegevusalasid, kus kindlustuskate on võimalik üksnes koos üldise tsiviilvastutusega - näiteks toitlustuskoha opereerimine, autoremonditöökoda.

Mis kahjusid on võimalik tootevastutusega katta?

Tootevastutusega kaetakse üksnes varakahjud või isiku- ja varakahjud.