Seaduspärane valdaja

Seaduspärase valdaja vastutuskindlustus katab seaduspärase valduse omamise või selle valduse haldamisega tekitatud kahju.

Millist seaduspärase valdaja vastutuskindlustust Salva pakub? 

Seaduspärase valdaja vastutuskindlustus on peamiselt ettevõtetele, mis tahavad kindlustada vaid valduse - hoone, hoone juurde kuuluv territoorium, tegevuspind, rendipind - valdamisest ning selle eest hoolitsemisega kaasnevat vastutust. 

Lisaks on seaduspärase valdaja vastutuskindlustus mõeldud ettevõtetele, mille põhi- või peamiseks tegevuseks on ruumide väljarentimine.

Kindlustustingimusi loe siit ning küsi vajadusel lisainfot.

KKK

Mida tuleb seaduspärase valdaja vastutuse sõlmimisel silmas pidada?

Seaduspärase valdaja vastutuskindlustus on mõeldud katmaks üksnes hoonete, tegevus- ja renditavate pindade valdamisega seonduvat vastutust. Kindlustuskate välistab vastutuse, mis tuleneb muust majandustegevusest, olenemata tegevuse seotusest ruumidega. Näiteks seaduspärase valdaja vastutuse sõlmimisel turismibüroole ei ole kaetud majandustegevus reiside vahendamisele, ehituskauplusele sõlmitud seaduspärase valdaja vastutus ei kata kahjusid, mis tulevad riiulite ümberkukkumisest või kliendile isiku- või varakahju põhjustamisest seoses kauba liigutamisega. Lähtuda tuleb põhimõttest, et tegevuse kindlustamiseks on üldine tsiviilvastutus ning üksnes hoone või rendipinna valdamise katmiseks on mõeldud seaduspärase valdaja vastutuskindlustus. 

Mis seaduspärase valdaja vastutuskindlustusega kaetud on?

Kaetud on vastutus kolmanda isiku, sealhulgas tegevuspinda külastava kliendi, ees  seoses viimasele isiku- ja või varakahju tekitamisega. Hoone omanik saab kindlustada oma vastutust kahel viisil, kus ühega on kaetud kahjud üksnes kolmandatele isikutele (nn majavälised kahjud või kahjud seoses klientidega) või laiendatult, kus kindlustuskate laieneb lisaks eelnimetatule ka rentnikele põhjustatud kahjudele. Rendilevõtjad saavad kaitsta ennast üksnes kolmandate isikute nõuete eest. Seaduspärase valdaja vastutuskindlustusega ei kuulu katmisele rendilevõtja poolt põhjustatud kahju rendileandjale. 

Kas alati tuleb sõlmida eraldiseisev seaduspärase valdaja vastutuskindlustus?

Seaduspärase valdaja vastutuskindlustus võib sisalduda ka üldise tsiviilvastutuskindlustuse poliisil juhul, kui poliisile on kantud vastav(ad) aadress(id), millele seaduspärase valdaja vastutuskindlustus peaks rakenduma. Näiteks kui ettevõte, kes kindlustab ära oma tegevuse autoremonditöökojana, soovib kaitset ka hoonetest tulenevale vastutusele, saab oma kindlustuskatted mahutada ühele kindlustuspoliisile.