Korterelamu vastutuskindlustus

Korterelamu vastutuskindlustus kaitseb korterelamu juhatust ning seeläbi kõiki korteriomanikke kolmandate isikute poolt esitatud nõuete eest, mis on seotud korterelamu tegemiste või tegemata jätmistest põhjustatud kahjuga. Liivamata kõnnitee tõttu libastuv möödakäija, katuselt ootamatult kukkuv jääkamakas, hoovis parkivatele autodele langenud suurem puuoks – need on vaid mõningad näited olukordadest, millest tekkinud kahjunõudeid aitab hüvitada korterelamu vastutuskindlustus.

Korterelamu vastutuskindlustus kaitseb korterelamu juhatust.

Mis on korterelamu vastutuskindlustus? 

Kindlustus hüvitab kaasomandi valdamisega tekitatud vara- ja isikukahjud.

Korterelamute vastu esitatud nõuded tulenevad sagadamini alljärgnevast:

  • tugeva tuulega liikuma hakanud prügikastist või kukkunud puuokstest mõlgitud ja kriimustatud autod; 
  • katuselt kukkuv lume ja jää või katusedetaili kukkumisel tekkinud isiku- või varakahju;
  • purunenud torustiku tõttu korteritesse voolanud vee tekitatud kahjud.

Täpsemalt uuri kindlustustingimusi siit.

KKK

Kas korterelamu vastutuskindlustusega on kaetud kahjud korterelamu enda liikmetele?

Kindlustuskatet on võimalik sõlmida kahel viisil - nii, et kindlustuskate laieneb korterelamus olevate elupindade omanikele ja nii, et ei laiene. Laienduse kasutamise võimalus sõltub sellest, kas korterelamul on moodustatud juriidiline isik kaasomandi ühiseks haldamiseks. Kui korterelamul on korteriühistu (KÜ) või majaühisus (MÜ) on kindlustuskatet võimalik sõlmida, et kindlustuskate laieneb ka korteriühistu reaalosa omanikele põhjustatud kahjudele.

Kas korterelamu vastutuskindlustus asendab või kompenseerib kodukindlustuse olemasolu juhul, kui kahju saab alguse kaasomandist?

Korterelamu vastutuskindlustus aitab korteriühistu või majaühisuse nimel hüvitada koduomanikule neid kahjusid, mille ees ja millises ulatuses ühistu või ühisus on seadusest tulenevalt vastutav. Samuti on määravaks vastutuskindlustuslepinguga kaasaskäivad välistused. Juhtudel näiteks, kus korter saab kannatada konstruktsioonist läbiimbuvast veest või küll kaasomandist, aga korteriühistu ei vastuta tekkinud kahju eest, on kodukindlustuse olemasolu ainus reaalne abi. Samuti on kodukindlustus abiks, kui kahju kannatanud isiku arvamus ei ühti kahju põhjustanud isiku arvamusega. 

Miks Salva ei soovita sõlmida laiendatud vastutuskindlustuskatet väiksematele korterelamutele?

Korterelamu vastutus on oma sisult kõigi reaalosade omanike vastutus. Kodu vastutuskindlustusega on hüvitatavad ka need kahjud, mis reaalosa omanik tekitab seoses kaasomandi valdamisega. Kodu vastutuskindlustust on võimalik sõlmida 50 euro suuruse omavastutusega. Kuivõrd korterelamu vastutuskindlustusega ei ole kaetud vastutus reaalosa omanikuna (mida koduvastutuskindlustus katab), siis on 20-25-eurone personaalne investeering kodu vastutuskindlustuse lepingusse palju mõistlikum ja taskukohasem kui korterelamu vastutuskindlustuse makse, mille minimaalseks omavastutuseks on 200 eurot. Kokkuvõtvalt kodu vastutuskindlustus juba sisaldab seda kindlustuskatte osa, mis võetakse siis, kui sõlmitakse korterelamu vastutuskindlustus laiendatud kattega.