Language

Telefon 6 800 500

Korterelamu vastutuskindlustus

Korterelamu vastutuskindlustus kaitseb korterelamu juhatust ning seeläbi kõiki korteriomanikke kolmandate isikute poolt esitatud nõuete eest, mis on seotud korterelamu tegemiste või tegemata jätmistest põhjustatud kahjuga. Liivamata kõnnitee tõttu libastuv möödakäija, katuselt ootamatult kukkuv jääkamakas, hoovis parkivatele autodele langenud suurem puuoks – need on vaid mõningad näited olukordadest, millest tekkinud kahjunõudeid aitab hüvitada korterelamu vastutuskindlustus.

Mis on korterelamu vastutuskindlustus? 

Kindlustus hüvitab kaasomandi valdamisega tekitatud vara- ja isikukahjud.

Korterelamute vastu esitatud nõuded tulenevad sagadamini alljärgnevast:

  • tugeva tuulega liikuma hakanud prügikastist või kukkunud puuokstest mõlgitud ja kriimustatud autod; 
  • katuselt kukkuv lume ja jää või katusedetaili kukkumisel tekkinud isiku- või varakahju;
  • purunenud torustiku tõttu korteritesse voolanud vee tekitatud kahjud.

Täpsemalt uuri kindlustustingimusi siit.