Kodu vastutuskindlustus

Kodu vastutuskindlustus on suunatud peamiselt eraisikule, kes oma tavapärase tegevusega tekitab kahju seoses oma korteri, ridaelamuboksi, maja või muu elukoha valdamisega.

Kindlustus katab näiteks korteriomanikul jooksma jäänud kraani tõttu tekkinud veekahjud naaberkorteris või majaomaniku poolt hooldamata kõnniteel kukkunud inimese ravikulud.

Kindlustusvõimalus on ka isikul, kes ei ole omanik.
Kodu vastutuskindlustus on suunatud peamiselt eraisikule.

Miks valida Salva kodu vastutuskindlustus? 

 

Lai valik suhtluskanaleid. Lepingut saab mugavalt sõlmida müügipunktides üle Eesti, vaata lähim esindus või küsi pakkumist internetist.

Kindlustamiseks ei pea olema omanik. Kindlustusvõimalus on ka isikul, kes ei ole omanik, kuid kes sisuliselt kannab omanikule sarnaseid riske nagu näiteks üürnik. Täpsemalt vaata tingimusi siit.

Lihtsad ohutusnõuded. Ettekirjutatud ohutusnõuded on elulised, arusaadavad ning lihtsasti järgitavad.

Omavastutus alates 50 eurost, mis võib olenevalt kahjujuhtumist olla ka 0 eurot.

KKK

Kas kodu vastutuskindlustus on vajalik ka esimese korruse korteris?

Jah, sest isegi kui paneelmaja puhul arvatakse, et all on ju üksnes siseviimistluseta keldrid, võib purunenud torust väljuv vesi kahjustada keldris hoiustatavat vara - näiteks mittekasutuses olev mööbel, lapsevankrid, turvahällid, spordivarustus jne. Tulekahju puhul tõuseb suits ülesse tekitades ülemistele korterite ning kaasomandisse kuuluvale hoonekarbile kuuma- ja tahmakahjustusi.  

Kas kodu vastutuskindlustus on vaid korteriomanikele?

Kodu vastutuskindlustusest on sama palju abi ka nendel, kes ise omanikud ei ole, kuid kannavad sisuliselt samu riske. Näiteks ka üürilisel võib ununeda triikraud vooluvõrku, koju jäänud lapsed mängida õnnetult tikkudega või "sakutada" torud lahti. Tuld koldesse tehes on samasugune oht tulekahjuks nii omanikul kui üürilisel ning samuti võib üürniku poolt ühendatud pesumasin väljutada vee alumisse korterisse. Kodu vastutuskindlustus ei kaitse üürnikku korteriomaniku eest ja korteriomanikku üürniku eest, kuid on palju elulisi olukordi, kus vastutuskindlustus üürilisel on samavõrd vajalik nagu omanikul. Täiesti aktsepteeritav ning soovitatav on, kui üürnik kindlustab ära oma vastutuse kaitsmaks ennast võimalike tagasinõuete eest ning omanik omakorda hoolitseb ise enda riskide eest.

Mida kodu vastutuskindlustusega hüvitatakse?

Kodu vastutuskindlustusega hüvitatakse kindlustatule isiku- või varakahju see osa, mille kindlustatu omakorda kohustub kandma üle kannatanule. Kindlustusandja õigus on maha arvata kindlustuslepingu omavastutus, mis lepitakse kokku kodu vastutuskindlustuse lepingut sõlmides. Juhul, kui kannatanu nõue on alusetu või kannatanu nõuab enamat, kui seadusega kooskõlas, aitab kindlustusandja nõudele vastu vaielda kandes vaidlusega seotud lisakulu. Täpsemalt loe tingimustest.

Kas kodu vastutuskindlustus asendab kodukindlustust?

Kodukindlustus sõlmitakse peamiselt enda vara kaitseks, mis annab võimaluse kahjujuhtumi korral nõuda enda korteri kordategemist või enda kahjustunud vara hüvitamist. Kodu vastutuskindlustus kaitseb sõlmijat selle eest, kui kahju tekib poliisil märgitud aadressil, kuid kannatada saab isik või vara, kes on märgitud aadressist väljaspool. Selleks, et maandada enda elukohaga seotud riske, soovitame sõlmida nii kodu- kui ka kodu vastutuskindlustus. Ühe või teise puudumisest tulenevaid ohte uuri Salvast.