Erialane vastutuskindlustus

Erialane vastutuskindlustus on nendele ettevõtmistele ja ettevõtjatele, kes tegutsevad spetsiifilises valdkonnas ja kelle tegevusala eeldab konkreetset erialast väljaõpet, kvalifikatsiooni, atesteerimist või mõne konkreetse erialaliidu ja katuseorganisatsiooni regulatsiooni.

Millised erialad on Salva Kindlustuses kindlustatavad?

Erialase vastutuskindlustusega saab kaitsta peamiselt neid erialasid, kus kahju tuleneb mitte vahetust tegevusest (ehitustöö, juuksuriteenus jne), vaid eksimustest näiteks arvutustes, tähtaegadest mittekinnipidamistest või muudest vigadest, mille osas kahju saajal puudub võimalus ja pädevus endale tekitatud kahju ära hoida.

Salva erialase vastutuskindlustuse tootevalikus on kindlustuskate järgmistele erialastele tegevustele ja tegevusaladele:

advokaadi- ja õigusabibürood;

arhitektid ja projekteerijad;

audiitorid ja raamatupidajad;

pankrotihaldurid

Loe täpsemalt tingimusi või tutvu toote teabelehega siin.

Korduma kippuvad küsimused:

Kas Salva kindlustab notareid, vandetõlke, kohtutäitureid, meditsiinitöötajaid, laopidajaid või geodeete?

Salva kindlustatavate erialade seas nimetatud tegevusalasid ei ole. Erialase vastutuskindlustuse kate on võimalik valdkondadele ja valdkonna esindajatele nagu arhitektid ja projekteerijad, advokaadid ja juristid, audiitorid ja raamatupidajad ning pankrotihaldurid.

Kas erialane vastutuskindlustus asendab mõnda teist vastutuskindlustuse toodet või kas erialane vastutuskindlustus on asendatav mõne teise kindlustustootega?

Salva poolt kaetavatest erialadest ei asenda erialane vastutuskindlustus teisi vastutusega seonduvaid katteid ning samuti ei ole kaetav erialane vastutuskindlustus ka mõne teise kindlustusliigiga.