Language

Telefon 6 800 500

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus katab isiku omandist, tegevusest või ebapiisavast tegevusest teistele põhjustatud isiku- ja varakahju.

Valdkonnad ja tegevused, mille tagajärjed on Salvas kindlustatavad: 

  • ametialastest eksimustest tekkivat vastutust saab katta erialase vastutuskindlustusega;
  • üldine tsiviilvastutus on nendele ettevõtmistele ja ettevõtjatele, kelle tegevus on suunatud toodete või teenuste tarbijatele;
  • tootvat ja tooteid vahendavat ettevõtet, sealhulgas ettevõtet, kes vajab kaitset seoses üleantud teenusega, on võimalik kindlustada tootevastutusega;
  • vastutust seoses ärihoonete omamisega saab katta seaduspärase valdaja vastutuskindlustusega;
  • tööandja vastutuskindlustus on nendele ettevõtjatele, kelle huvi on kaitsta end töötaja poolt esitatud isiku- või varakahjunõude eest;
  • ettevõte, kes tegutseb kutselise vedajana või on tegev kutselise vedude korraldajana saab kindlustada end vedaja / ekspedeerija vastutuskindlustusega;
  • eraisik, kellel on eluruum, kus kahju võib kanduda naabritele, leiab vajaliku abi kodu vastutuskindlustusest;
  • korterelamu vastutuskindlustusega saavad korteriühistud, majaühisused või suuremate korterelamute valdajad kaitse juhuks, kui kahju tekitatakse kolmandatele isikutele või kortermaja enda elanikele.