Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus katab isiku omandist, tegevusest või ebapiisavast tegevusest teistele põhjustatud isiku- ja varakahju.

Valdkonnad ja tegevused, mille tagajärjed on Salvas kindlustatavad: 

Erialase vastutuskindlustusega saab katta ametialastest eksimustest tekkivat vastutust;

Üldine tsiviilvastutus on mõeldud nendele ettevõtmistele ja ettevõtjatele, kelle tegevus on suunatud toodete või teenuste tarbijatele;

Tootevastutusega on võimalik kindlustada tootvat ja tooteid vahendavat ettevõtet, sealhulgas ettevõtet, kes vajab kaitset seoses üleantud teenusega;

Seaduspärase valdaja vastutuskindlustusega saab katta vastutust seoses ärihoonete omamisega; 

Tööandja vastutuskindlustus on nendele ettevõtjatele, kelle huvi on kaitsta end töötaja poolt esitatud isiku- või varakahjunõude eest;

Vedaja / ekspedeerija vastutuskindlustusega saab kindlustada end ettevõte, kes tegutseb kutselise vedajana või on tegev kutselise vedude korraldajana; 

Kodu vastutuskindlustusest leiab vajalikku abi eraisik, kellel on eluruum, kus kahju võib kanduda naabritele; 

Korterelamu vastutuskindlustusega saavad korteriühistud, majaühisused või suuremate korterelamute valdajad kaitse juhuks, kui kahju tekitatakse kolmandatele isikutele või kortermaja enda elanikele.