img

Reisikindlustus

Reisikindlustus säästab õnnetuste ja viperuste korral ootamatutest väljaminekutest ning tagab muretu puhkuse- või ärireisi.

Tervisekindlustus katab haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud ravimite maksumusest kuni koju tagasipöördumisega seotud väljaminekuteni.

Lisaks on võimalik valida kindlustuskaitse ka sääraste ebameeldivuste vastu nagu reisi ärajäämine, lennule hilinemine, pagasi kadumine/ kahjustumine või looduskatastroofi/ terroriakti/ rahvarahutuste tõttu tekkinud reisitõrge.

COVID-19 reisikindlustuse kaitsega on turvaline!
Salva reisikindlustus

Miks valida Salva reisikindlustus?

Lai valik kanaleid kindlustuse sõlmimiseks. Poliisi saab sõlmida müügipunktides üle Eesti ning e-poes. Internetis on poliisi sõlmimine 10% soodsam.

Tervisekindlustuse ulatuslik kaitse. Kindlustus katab kiirabi-, haigla- ja ravikulud, ravimite maksumuse, haige kodumaale tagasitoimetamise, samuti haigestunud kindlustatut saatva isiku reisi- ning majutuskulud. Lisaks on kaetud kulud, mis on põhjustatud looduskatastroofist, terrorismist ja rahvarahutustest.

Covid-19 haigestumisega seotud tervisekindlustuse kaitse. Hüvitame COVID-19 (sh COVID-19 mutatsioonidest ja variatsioonidest lähtuva) haigestumise tõttu välismaal tekkinud ravikulud (kulud diagnostikale, ravimitele, haiglaravile) lepingus märgitud tervisekindlustuse kindlustussummani (maksimaalselt kuni 200 000 eurot). Samuti katame lisakulutused majutusele karantiini sattumise korral ning vajadusel uute tagasisõidupiletite maksumuse kuni 2000 eurot eeldusel, et kindlustatul on meditsiiniliselt kinnitatud COVID-19 haigestumine.

Tervisekindlustuse kindlustussumma 1 000 000 eurot. Tervisekindlustuse poliisile võib valida kuni 1 000 000 euro suuruse katte, mille ulatuses hüvitatakse haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud. Valitud kindlustussumma kehtib ühe kindlustatu kohta. Haigestumise või õnnetuse korral võib pöörduda sobivaimasse raviasutusse, aktsepteerime ka erahaiglaid.

Paindlikud reisitõrke tingimused. Salva hüvitab reisi ärajäämisest, katkemisest ning reisile või transiitlennule hilinemisest tingitud lisakulud. Reisi alguspunkt ei pea olema Eestis ning poliisi on võimalik vormistada ka üksnes lennupäevadeks. Reisi ärajäämise kaitse hakkab kehtima 4 päeva peale lepingu sõlmimist, täpne kindlustuskaitse alguskuupäev on välja toodud poliisil.

COVID-19 haigestumisega seotud reisitõrke kaitse. Hüvitame reisipaketi maksumuse juhul, kui kindlustatul diagnoositakse COVID-19 haigestumine pärast reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtivuse algust Eestis ning reisimine on seega vastunäidustatud. Kindlustatu peab COVID-19 haigestumise tõendama PCR testiga, kiirtesti tulemust kindlustusandja tõendina ei aktsepteeri.

Esmakordne COVID-19 haigestumine pärast reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtivust Eestis on kindlustusjuhtum ja katame reisi ärajäämisega seotud kulud. Covid-19 läbipõdenud inimesele pakume reisi ärajäämise kaitset COVID-19 tõttu, kui reisi alguskuupäevaks on tervenemisest möödas vähemalt 2 kuud. Kui reisi alguskuupäevaks on möödas vähem kui 2 kuud, siis reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtib juhul, kui enne poliisi sõlmimist on PCR-testi tulemus negatiivne.

Koroonatestimine kuni -30%. Igal Salva reispoliisiga kindlustatud isikul on võimalus teha kaks koroonatesti tavahinnast kuni 30% soodsamalt (nii kiirtestid kui ka ninaneelust võetavad laboratoorsed proovid). Sooduskoodid genereeritakse reisipoliisile ning soodustingimustel testimist pakub Confido Meditsiinikeskus. Täpsem info siit.

Lisariskide kaitse lai valik. Sõltuvalt reisi sihtkohast ja eripärast saab valida kaitse järgmiste riskide vastu:

  • transpordiettevõtte streigist, maksejõuetusest või pankrotist tingitud kahjud;
  • looduskatastroofist (näiteks maavärin, vulkaanipurse, orkaan, üleujutus vms), terrorismist ja rahvarahutustest põhjustatud kahjud.

Looduskatastroofi, terrorismi ja rahvarahutuste kaitset saab lisada reisitõrke kindlustusele. Terrorismiakti kindlustamisel on kaetud poliitilistel, usulistel või ideoloogilistel motiividel toime pandud vägivaldne tegu lepingus sätestatud piirangutega.Hüvitist makstakse, kui kindlustusjuhtum leiab aset reisi ajal või 48 tunni jooksul enne reisi algust kindlustatu transiit- või sihtpunktis. Vaata hinda Salva e-poest.

Pagasi kaitse nii asjade kadumisel kui kohvri purunemisel. Pagasi varguse, purunemise või hilinemise korral hüvitab Salva tekkinud kulud.

Aastane sooduskindlustus. Neile, kes reisivad sageli, pakub Salva 120-päevase kasutusajaga aastast sooduskindlustust. Tervise-, reisitõrke-ja pagasikindlustuse kindlustussummad, samuti lisariskid, saab valida vastavalt vajadusele.

Puudub omavastutus. Reisikindlustuse kahjude korral ei rakendata omavastutust. Erandiks on vastutuskindlustuse kahjud, mille puhul kehtib poliisile märgitud omavastutus.

Vastutuskindlustus kolmandatele isikutele tekitatud kahjude katteks. Kui reisikindlustuse poliisile on valitud vastutuskindlustuse kaitse ning reisil olles tekib kahju kolmandatele isikutele (näiteks klient kahjustab kogemata hotellis mööblit), hüvitab Salva kindlustussumma ulatuses tekkinud kahjud. Vastutuskindlustuse omavastutus on 100 eurot. Täpsemaid tingimusi loe siit.

  1. Rendiauto kahjustumisest või vargusest tingitud kulude hüvitamine. Valides reisikindlustuse poliisile rendiauto omavastutuse hüvitamise, katab Salva tekkinud kulud olukorras, kus reisil renditud auto saab avarii või loodusõnnetuse tagajärjel kahjustada või langeb varaste ohvriks. Omavastutuse hüvitise suurus võib ulatuda kuni 1500 euroni.

KKK

Kus saab reisikindlustuse poliisi sõlmida?

Salva reisikindlustuse poliisi sõlmimiseks on erinevaid võimalusi, igaüks saab valida just endale sobivaima- kindlustust saab soetada Salva esindustest ja müügipunktidest, e-poest või reisibüroode vahendusel. Internetis on poliisi sõlmimine tavahinnast 10% soodsam. Vaata lähemalt.

Palju reisikindlustus maksab?

Hind sõltub sihtkohast, kestusest, kindlustussummast ning valitud lisariskidest. Kindlustus on soodsam püsiklientidele ja gruppidele. Soovitame hinda arvutada Salva e-poes, kus saate mugavalt sisestada andmed kindlustatava, reisi sihtkoha ja kestvuse kohta, samuti valida kindlustuskatete suurused. Poliisi saab vajadusel kohe mugavalt välja trükkida. 

Millistes riikides juhtub kõige rohkem õnnetusi?

Kõige enam pöörduvad inimesed arsti poole seedehäirete tõttu, seda eriti eestlaste armastatud soojamaareisidel Egiptuses, Türgis, Hispaanias. Ka suusapuhkuste ajal esineb palju traumasid piirkondades, kus arstiabi on reeglina väga kallis: Austria, Itaalia, Prantsusmaa.

Mida teha, kui reisil haigeks jään?

Esimene ja kõige tähtsam on kohe välja uurida lähim ja sobivaim raviasutus. Kui see ebaõnnestub kas keelebarjääri tõttu või muudel põhjustel, on alati mõistlik kindlustusseltsi esindajaga ühendust võtta, et jõuda lähima ja parima raviasutuseni ning saada head nõu ka muudes asjakohastes küsimustes. Kindlustuspoliisil on kirjas meditsiinikoordinaatori telefoninumber, kuhu olenemata asukohast võite probleemide korral helistada.

Kas õnnetuse korral hüvitatakse tekkinud kulud hiljem või maksab kindlustus kohe otse haiglale, arstile?

Kõige lihtsam on võimalusel raviarved ise tasuda. Eestisse tagasi tulles täidate kahjuavalduse ning kindlustus kompenseerib makstud summad. Kui isearveldamise võimalus puudub, siis peaks kõigepealt ühendust võtma kindlustuse või meditsiiniabi koordinaatoriga, kes saadab arstile garantiikirja raviarvete tasumise kohta ning teie enam arveldama ei pea. Loe täpsemalt siit.

Kui palju enne reisi algust peaks kindlustuspoliisi sõlmima?

Kui on soov sõlmida vaid tervisekindlustuse poliis, võib seda teha ka vahetult enne reisi algust, st samal päeval. Juhul kui reis algab välisriigist, on poliisi varaseim kehtivuse algus 15 päeva peale sõlmimist.

Reisitõrke kindlustus tuleks vormistada siiski võimalikult vara, kuna sel juhul on kindustuskaitse all ka kogu reisini jäänud periood. Kui soovitakse kindlustada ära reisipakett ning näiteks streigi või looduskatastroofide lisariskid, tuleks kindlustus sõlmida hiljemalt 30 päeva enne reisi algust. Juhul kui reisi alguseni on jäänud alla 30 päeva, tuleks kindlustus sõlmida hiljemalt 48 h peale reisipaketi või lennupiletite eest tasumist. Täpsemalt vaata siit.

Kui kaua võtab aega kahjude käsitlemine?

Reisikindlustuse kahjude käsitlus on Salvas kiire ja mugav ning see ei võta aega rohkem kui 15 päeva.

Mis tingimustel kehtib välismaalase tervisekindlustus?

Välismaalase tervisekindlustus kehtib välisriikide kodanikele Eesti piires ja korvab haigestumise ja õnnetusjuhtumitega seotud kulud kuni 30 000 euro ulatuses.

Kas valida reisikindlustus või ravikindlustuskaart?

Ühtse ravikindlustuse ja vabatahtliku tervisekindlustuse erinevus seisneb just selles, et vabatahtlik kindlustus katab kindlustusjuhtumi korral sajaprotsendiliselt kõik juhtumiga seotud kulud, kusjuures lisaks riiklikele raviasutustele aktsepteeritakse ka erahaiglaid. Ravikindlustuskaart seevastu katab kulutused valikuliselt ning nende kompenseerimine kindlustatule on kohmakas ja aeganõudev. Seega soovitame alati osta ka tervisekindlustuse, mis tagab kindlustusjuhtumi tekkimisel kõikide kulude täieliku hüvitamise ning abistab kindlustatut kaasnevate probleemide lahendamisel. Täpsemalt loe siit.

Mis on reisikindlustuse vastutuskindlustus?

Vastutuskindlustus katab kindlustatu poolt kolmandale isikule tekitatud kahju lepingus märgitud territooriumil kindlustusperioodi jooksul. Valida võib kahe kindlustussumma vahel: 10 000 eurot ja 30 000 eurot. Vastutuskindlustuse omavastutus on 100 eurot. Tutvu tingimustega siin.

 

Näide: Kindlustatu kahjustab tahtmatult hotelli inventari, purunevad põrandalamp ja peegel. Hotelli administratsioon esitab arve kahjustunud esemete kohta. Juhul kui kindlustatul on sõlmitud Salva vastutuskindlustuse poliis, katab omasvastutust ületavad kulud kindlustusselts.

Mis on aastane reisikindlustus 120-päevase kasutusajaga?

Aastane kindlustuspoliis 120-päevase kasutusajaga on mõeldud inimesele, kes reisib (nii töötegemise kui puhkamise eesmärgil) mitu korda aastas. Aastane poliis on palju soodsam võrreldes sellega, kui osta igale reisile eraldi kindlustus ja samas on terve aasta kindlustuskaitse olemas. Poliisile saab vastavalt vajadusele valida tervise-, reisitõrke- ja pagasikindlustuse kindlustussumma ning lisariskid. Aastase perioodi jooksul uueneb reisitõrke- ja pagasikindlustuse kindlustussumma peale igat kindlustusjuhtumit. Arvuta sooduskindlustuse makse siin.