Language

Telefon 6 800 500

Soovin reisikindlustuse pakkumist

Lihtsaim viis reisikindlustuse hinda arvutada on internetis www.salva24.ee.

Poliisi sõlmimine on tavahinnast 10% soodsam!

KINDLUSTUSVÕTJA ANDMED
REISI ANDMED
Juhul kui reis algab välisriigist, on poliisi varaseim kehtivuse algus 15 päeva pärast. Näiteks: kui lennupiletid on ostetud algusega Riiast kuid Riiga sõidate autoga või bussiga siis Sinu reisi alguseks on Eesti.
REISIJATE ARV (vanuserühmade kaupa)
KINDLUSTATAVAD RISKID
Tervisekindlustusega on kaetud kindlustatu ootamatu haigestumise, õnnetusjuhtumi ja/või surmaga kaasnevad kulud, s.h kulud, mis on põhjustatud terrorismist ja looduskatastroofist. Valitud kindlustussumma kehtib ühe reisija kohta.
Reisitõrke kindlustust ei saa valida koos välismaalase tervisekindlustusega.
NB! Pagasi kindlustust ei saa valida koos välismaalase tervisekindlustusega.
Vastutuskindlustus katab kolmandale isikule tekitatud kahju lepingus määratletud territooriumil kindlustusperioodi jooksul.
Rendiauto omavastutusega aitab Salva hüvitada tekkinud kulud olukorras, kus reisil renditud auto saab avarii või loodusõnnetuse tagajärjel kahjustada või langeb varaste ohvriks. Omavastutuse hüvitise suurus võib ulatuda kuni 1500 euroni.
TERVISEKINDLUSTUSE KINDLUSTUSKAITSE LAIENDUSED
Palun valige lisarisk kui harrastate reisil olles kõrgendatud riskiga tegevust, s.h riskiohtlikku sporti (näiteks: jalgrattatreening, lumelauaga sõitmine, hobisukeldumine, jne) või tegelete füüsilise palgatööga (näiteks: ehitaja, kaugsõiduautojuht). Täpsem info reisikindlustuse tingimuste peatükis 5.2
REISITÕRKE KINDLUSTUSKAITSE LAIENDUSED
Looduskatastroofi kindlustamisel on kaetud vulkaanipurse, maavärin, maalihe, üleujutus ja orkaan. Terrorismiakti kindlustamisel on kaetud poliitilistel, usulistel või ideoloogilistel motiividel toime pandud vägivaldne tegu, eritingimustes sätestatud piirangutega. Reisitõrke korral kehtib lisarisk juhul kui poliis on ostetud hiljemalt 30 päeva enne reisi algust. Juhul kui reisi alguseni on jäänud alla 30 päeva, kehtib lisarisk üksnes juhul, kui poliis on ostetud hiljemalt 48 tundi pärast reisipaketi esimese osa tasumist.
Konverentsi, seminari, messi, kontserdi või teatrietenduse ärajäämine. Lisarisk kehtib juhul kui poliis on ostetud hiljemalt 30 päeva enne reisi algust. Juhul kui reisi alguseni on jäänud alla 30 päeva, kehtib lisarisk üksnes juhul, kui poliis on ostetud hiljemalt 48 tundi pärast reisipaketi esimese osa tasumist.
Kaetud on ettevõtte streik ja maksevõimetus (välja arvatud reisikorraldajad).Lisarisk kehtib juhul kui poliis on ostetud hiljemalt 30 päeva enne reisi algust. Juhul kui reisi alguseni on jäänud alla 30 päeva, kehtib lisarisk üksnes juhul, kui poliis on ostetud hiljemalt 48 tundi pärast reisipaketi esimese osa tasumist.