Language

Telefon 6 800 500

Soovin reisikindlustuse pakkumist

Lihtsaim viis reisikindlustuse hinda arvutada on internetis www.salva24.ee.

Poliisi sõlmimine on tavahinnast 10% soodsam!

KINDLUSTUSVÕTJA ANDMED
Kindlustusvõtja on isik, kes sõlmib kindlustuslepingu ning kel on kindlustusmaksete tasumise kohustus.
REISI ANDMED
Juhul kui reis algab välisriigist, kehtib kindlustuskaitse alates 15-ndast päevast pärast kindlustuspoliisi vormistamist.
REISIJATE ARV (vanuserühmade kaupa)
KINDLUSTATAVAD RISKID
NB! Ei pakuta koos Venemaa, Ukraina, Valgevene või välismaalase tervisekindlustusega
NB! Ei pakuta koos Venemaa, Ukraina, Valgevene või välismaalase tervisekindlustusega
Vastutuskindlustus katab kolmandale isikule tekitatud kahju lepingus määratletud territooriumil kindlustusperioodi jooksul.
Rendiauto omavastutusega aitab Salva hüvitada tekkinud kulud olukorras, kus reisil renditud auto saab avarii või loodusõnnetuse tagajärjel kahjustada või langeb varaste ohvriks. Omavastutuse hüvitise suurus võib ulatuda kuni 1500 euroni.
Kõrgendatud riskiga tegevuse (ohtlik tegevus või ohtlik tegevus sporditreeninguna) käigus toimunud kindlustustingimuste punktides 5.1.2-5.1.3 nimetatud sündmus.
Tervisekindlustuse lisarisk füüsilise palgatööga tegelemise ajaks. Näiteks ehitaja, kaugsõiduautojuht.
Looduskatastroofi kindlustamisel on kaetud vulkaanipurse, maavärin, maalihe, üleujutus ja orkaan. Terrorismiakti kindlustamisel on kaetud poliitilistel, usulistel või ideoloogilistel motiividel toime pandud vägivaldne tegu, eritingimustes sätestatud piirangutega.
Reisitõrke korral kehtib lisarisk juhul kui kindlustusleping on vormistatud hiljemalt 48 tundi pärast reisipaketi esimese osa tasumist.
REISITÕRKE LISARISKID (Reisitõrke kindlustuskate peab olema valitud)
Konverentsi, seminari, messi, kontserdi või teatrietenduse ärajäämine. Lisarisk kehtib juhul kui kindlustusleping on vormistatud hiljemalt 48 tundi pärast reisipaketi esimese osa tasumist.
Kaetud on ettevõtte streik ja maksevõimetus (välja arvatud reisikorraldajad). Lisarisk kehtib juhul kui kindlustusleping on vormistatud hiljemalt 48 tundi pärast reisipaketi esimese osa tasumist.