Reisikindlustus või ravikindlustuskaart

Miks valida EL ravikindlustuskaardile lisaks Salva reisikindlustus?

EL ravikindlustuskaart ei hüvita kõiki kulusid. Eesti Haigekassa väljastatav EL ravikindlustuskaart ei kata kõiki arstiabiga seotud kulusid.

EL ravikindlustuskaart kehtib vaid riiklikes raviasutustes. Mitmetes Euroopa riikides, nt Itaalias, Hispaanias, Lõuna-Prantsusmaal, Kreekas domineerib erameditsiin, kus EL ravikindlustuskaart ei kehti.

Mitmed tasud tuleb ise maksta. Ka riikliku süsteemi raviasutusse pöördumise korral ei ole kõikides riikides koheselt vajaminev arstiabi tasuta. Näiteks tuleb ise maksta visiiditasu ning sajaprotsendiliselt ei ole kaetud ka vajaminevate ravimite maksumus, transport haiglasse ega haigla voodipäevatasu.

Makstud arved kompenseeritakse hiljem. EL liikmesriikides tasutud raviarvete kulutusi ei kompenseeri Eesti Haigekassa kohe. Pärast raviarvete tasumist tuleb Eestisse jõudes minna Haigekassa esindusse ning täita avaldus, mille alusel otsustatakse hüvitise suurus.

Salva reisikindlustuse lai kaitse. Sõlmitud reisikindlustusleping katab kõik juhtumiga seotud kulud ilma omavastutuseta.

Katab kõikide raviasutuste kulud. Reisikindlustus hüvitab nii riikliku- kui erameditsiiniasutuse arved ilma omavastutuseta.

Kindlustus katab nii raviarved kui tagasipöördumise koju. Salva reisikindlustus katab erinevad terviserikke või õnnetusega seotud kulud – ravimid, visiiditasud, haiglakulud, transpordi raviasutusse. Lisaks katab kindlustus kodumaale tagasipöördumise kulud.

Salva hüvitab vajadusel kulud ka otse raviasutusele. Juhul kui kliendil kohapeal raviga seotud arvete tasumiseks võimalus puudub, saadab Salva ise arstile garantiikirja arvete tasumise kohta ning inimene ise enam raviasutusega arveldama ei pea.

Ööpäevaringne nõustamine ja abi. Salva  esmaabi kordinaator pakub reisikindlustuse klientidele abi ka sobiva arsti või lähima raviasutuse leidmisel. Salva koostööpartner, kohapealne esmaabi koordineerija teeb vajadusel ära kogu organisatoorse töö. Nõu saab küsida ööpäevaringselt ja kõikides Euroopa põhikeeltes.

Näide: Kreekas puhkava perekonna pisitütar vigastas kukkudes kätt ning pere pöördus lähimasse riiklikusse haiglasse, kus murdu ei tuvastatud. Kuna lapse käsi valutas edasi, otsis Salva koostöös esmaabi koordinaatoriga välja erahaigla, kus tuvastati lapsel luumurd ning tehti operatsioon. Salva hüvitas nii taksosõidu haiglasse, haiglaravi, uued tagasisõidupiletid Eestisse kui visiiditasud haiglas.