Õnnetusjuhtumikindlustus - soovin pakkumist

Enam kui üks kindlustatu
Kui soovite kindlustust rohkem kui ühele isikule (nt perekond, ettevõtte töötajad, laste grupid) pakkumist, siis pange palun oma soovid kirja lahtrisse "Lisainfo/küsimused" ning Teiega võetakse andmete täpsustamiseks ühendust.
KINDLUSTATAVA ANDMED
INFORMATSIOON KINDLUSTATAVA TERVISE KOHTA
HÜVITISPIIRID
Märkige palun, kui suuri summasid (hüvitispiire) soovite.
Surmajuhtumi puhul on soovitatav võtta viie kordne aasta netotulu, alaealiste kindlustamisel on surmajuhtumi hüvitispiiriks 5000 eurot.
Püsiva puude puhul on soovitatav võtta viie kordne aasta netotulu.
Päevaraha ühe päeva kohta on soovitatav võtta 40% isiku sissetulekust. Maksimaalseks hüvitispiiriks ühe päeva kohta on 60 eurot.
Mitme päeva eest makstakse maksimaalselt hüvitist ühe kindlustusperioodi jooksul.
KINDLUSTUSKAITSE AEG
KEHTIVUS SPORTIMISEL