Language

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus hüvitab ootamatu õnnetusega kaasnevad väljaminekud, mis on seotud ajutise vigastuse või töövõimetuse, püsiva puude või isegi halvimal juhul surmaga.

Kindlustuse saab sõlmida alates pooleaastasest lapsest kuni 75-aastasele täiskasvanule andes kindlustatud isikule ja tema lähedastele õnnetuste korral materiaalse turvatunde.

Miks valida Salva õnnetusjuhtumikindlustus?

  • Lai valik suhtluskanaleid. Lepingut saab sõlmida ja pakkumist küsida müügipunktides üle Eesti ja internetis www.salva24.ee.
  • Mitmed soodustused. Internetis on lepingu sõlmimine 10% soodsam ning mitmeaastane leping tagab soodsama makse.
  • Kiire kahjukäsitlus ning professionaalne tugi. Professionaalne kahjukäsitlus tagab õnnetusjuhtumi korral kiire hüvitise. Sobivaima kindlustuslahenduse ja hüvitispiirid aitab soovi korral valida Salva konsultant.
  • Kindlustuskaitse lähtuvalt vajadusest. Kindlustada saab vastavalt soovile nii iseennast, oma peret aga ka täiskasvanute ja laste gruppe (näiteks ettevõtte töötajad, koolid jne).
  • Valida saab erinevate hüvitiste vahel. Valida saab valuraha-, päevaraha-, püsiva puude või surmajuhtumihüvitise vahel. Võimalus on neid valida üksikult või omavahel ka kombineerida. Vaata lähemalt siit.
  • Valurahahüvitis hüvitab ajutise iseloomuga vigastused. Kindlustus maksab hüvitist vastavalt vigastusele kindla protsendina kindlustuslepingus märgitud summast. Töövõimetuslehel viibimine ei ole hüvitise saamiseks vajalik, kuid paranemine peaks kestma vähemalt 8 päeva.
  • Päevarahahüvitis aitab ajutiselt säilitada sissetuleku. Ajutise töövõimetuse korral aitab kindlustus säilitada sissetuleku ning maksab hüvitist iga haiguslehel viibimise päeva eest kindlustuslepingus märgitud summas. Vaata näiteid ja tingimusi siit.
  • Püsiva puude hüvitis korvab püsiva tervisekahjustuse. Kindlustus maksab püsiva puude ühekordset hüvitist protsendina kindlustuslepingus märgitud püsiva puude hüvitise summast. Vaata näiteid ja tingimusi siit.
  • Surmajuhtumihüvitis parandab lähedaste majanduslikku toimetulekut kindlustatud isiku surma korral. Kindlustus maksab surmaga lõppenud õnnetusjuhtumi korral välja kogu kindlustuslepingus määratud hüvitise.