Language

Telefon 6 800 500

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus hüvitab ootamatu õnnetusega kaasnevad väljaminekud, mis on seotud ajutise vigastuse või töövõimetuse, püsiva puude või isegi halvimal juhul surmaga.

Kindlustuse saab sõlmida alates pooleaastasest lapsest kuni 75-aastasele täiskasvanule andes kindlustatud isikule ja tema lähedastele õnnetuste korral materiaalse turvatunde.

Miks valida Salva õnnetusjuhtumikindlustus?

  • Lai valik suhtluskanaleid. Lepingut saab sõlmida ja pakkumist küsida müügipunktides üle Eesti ja internetis www.salva24.ee.
  • Mitmed soodustused. Internetis on lepingu sõlmimine 10% soodsam ning mitmeaastane leping tagab soodsama makse.
  • Kiire kahjukäsitlus ning professionaalne tugi. Professionaalne kahjukäsitlus tagab õnnetusjuhtumi korral kiire hüvitise. Sobivaima kindlustuslahenduse ja hüvitispiirid aitab soovi korral valida Salva konsultant.
  • Kindlustuskaitse lähtuvalt vajadusest. Kindlustada saab vastavalt soovile nii iseennast, oma peret aga ka täiskasvanute ja laste gruppe (näiteks ettevõtte töötajad, koolid jne).
  • Valida saab erinevate hüvitiste vahel. Valida saab valuraha-, päevaraha-, püsiva puude, ravikulude või surmajuhtumihüvitise vahel. Võimalus on neid valida üksikult või omavahel ka kombineerida. Vaata lähemalt siit.
  • Valurahahüvitis hüvitab ajutise iseloomuga vigastused. Kindlustus maksab hüvitist vastavalt vigastusele kindla protsendina kindlustuslepingus märgitud summast. Töövõimetuslehel viibimine ei ole hüvitise saamiseks vajalik, kuid paranemine peaks kestma vähemalt 6 päeva.
  • Päevarahahüvitis aitab ajutiselt säilitada sissetuleku. Ajutise töövõimetuse korral aitab kindlustus säilitada sissetuleku ning maksab hüvitist iga haiguslehel viibimise päeva eest kindlustuslepingus märgitud summas. Vaata näiteid ja tingimusi siit.
  • Ravikulu hüvitis korvab Eesti Vabariigis toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel kehavigastuse raviga seonduvalt tekkinud otsesed kulutused tervishoiuteenusele, mida ei hüvitata Eesti Haigekassa poolt. Näiteks meditsiiniliste abivahendite (kargud, ratastool jmt) soetamise või üürimise kulu, raviarsti poolt määratud füsioteraapia või retseptiravimite kulu.
  • Püsiva puude hüvitis korvab püsiva tervisekahjustuse. Kindlustus maksab püsiva puude ühekordset hüvitist protsendina kindlustuslepingus märgitud püsiva puude hüvitise summast. Vaata näiteid ja tingimusi siit.
  • Surmajuhtumihüvitis parandab lähedaste majanduslikku toimetulekut kindlustatud isiku surma korral. Kindlustus maksab surmaga lõppenud õnnetusjuhtumi korral välja kogu kindlustuslepingus määratud hüvitise.