img

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus hüvitab ootamatu õnnetusega kaasnevad väljaminekud, mis on seotud ajutise vigastuse või töövõimetuse, püsiva puude või isegi halvimal juhul surmaga.

Kindlustuse saab sõlmida nii lapsele kui ka täiskasvanule andes kindlustatud isikule ja tema lähedastele õnnetuste korral materiaalse turvatunde.

Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas
Õnnetusjuhtumikindlustus hüvitab ootamatu õnnetusega kaasnevad väljaminekud

Miks valida Salva õnnetusjuhtumikindlustus?

Lai valik suhtluskanaleid. Poliisi saab sõlmida ja pakkumist küsida müügipunktides üle Eesti ja Salva e-poes

Mitmed soodustused. Internetis on lepingu sõlmimine 10% soodsam ning mitmeaastane leping tagab soodsama makse, loe täpsemalt siit.

Kiire kahjukäsitlus ning professionaalne tugi. Professionaalne kahjukäsitlus tagab õnnetusjuhtumi korral kiire hüvitise. Sobivaima kindlustuslahenduse ja hüvitispiirid aitab soovi korral valida Salva konsultant.

Kindlustuskaitse lähtuvalt vajadusest. Kindlustada saab vastavalt soovile nii iseennast, oma peret aga ka täiskasvanute ja laste gruppe (näiteks ettevõtte töötajad, koolid jne).

Valida saab erinevate hüvitiste vahel. Valida saab valuraha-, päevaraha-, püsiva puude, ravikulude või surmajuhtumihüvitise vahel. Võimalus on neid valida üksikult või omavahel ka kombineerida. Vaata lähemalt siit.

Valurahahüvitis hüvitab ajutise iseloomuga vigastused. Kindlustus maksab hüvitist vastavalt vigastusele kindla protsendina kindlustuslepingus märgitud summast. Töövõimetuslehel viibimine ei ole hüvitise saamiseks vajalik, kuid paranemine peaks kestma vähemalt 6 päeva.

Päevarahahüvitis aitab ajutiselt säilitada sissetuleku. Ajutise töövõimetuse korral aitab kindlustus säilitada sissetuleku ning maksab hüvitist iga haiguslehel viibimise päeva eest kindlustuslepingus märgitud summas. Vaata näiteid ja tingimusi siit.

Ravikulu hüvitis korvab Eesti Vabariigis toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel kehavigastuse raviga seonduvalt tekkinud otsesed kulutused tervishoiuteenusele, mida ei hüvitata Eesti Haigekassa poolt. Näiteks meditsiiniliste abivahendite (kargud, ratastool jmt) soetamise või üürimise kulu, raviarsti poolt määratud füsioteraapia või retseptiravimite kulu.

Püsiva puude hüvitis korvab püsiva tervisekahjustuse. Kindlustus maksab püsiva puude ühekordset hüvitist protsendina kindlustuslepingus märgitud püsiva puude hüvitise summast. Vaata näiteid ja tingimusi siit.

Surmajuhtumihüvitis parandab lähedaste majanduslikku toimetulekut kindlustatud isiku surma korral. Kindlustus maksab surmaga lõppenud õnnetusjuhtumi korral välja kogu kindlustuslepingus määratud hüvitise.


 

KKK

Milliseid õnnetusjuhtumeid esineb?

Tavapärasteks juhtumiteks on erinevad kukkumisest põhjustatud traumad nagu luumurrud aga ka lihtsalt tänaval kõndides jala väljaväänamine. Samuti tuleb ette põletustega seotud vigastusi ning õnnetusjuhtumiteks on olnud ka näiteks koera- või ussihammustusi.

Mida teha kahju korral?

Õnnetuse korral tuleks Salvat teavitada esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui kolme päeva jooksul. Vaata tingimusi täpsemalt siit. Kahjust saad teatada siin.

Miks on õnnetusjuhtumikindlustus vajalik?

Õigeaegselt sõlmitud õnnetusjuhtumikindlustus aitab toime tulla rahaliste väljaminekutega, mis õnnetusega kaasnevad. Ajutine vigastus või töövõimetus, püsiv puue, halvimal juhul surm – kõik need olukorrad võivad põhjustada rahamuresid. 

Kellele on õnnetusjuhtumikindlustus vajalik?

Õnnetusjuhtumikindlustust saab sõlmida 6-kuusest lapsest kuni 75 aasta vanustele isikutele. Õnnetusjuhtumikindlustus sobib hästi iseenda, oma pere, töötajate või laste gruppide kindlustamiseks. Kindlustus võib olla ööpäevaringne, tööaegne või vabaaegne, lisakaitsena saab valida ka kehtivuse sportimisel, vaata lähemalt.

Palju õnnetusjuhtumikindlustus maksab?

Kindlustusmakse sõltub valitud kindlustuskatete ja hüvitispiiride suurusest, ajalisest kehtivusest, kindlustatud isiku ametist ja sportimisharjumustest. Õnnetusjuhtumikindlustuse hinda saab arvutada Salva e-poes, kus poliisi sõlmimine on 10% tavahinnast soodsam.

Kus ja kui kaua kindlustus kehtib?

Salva õnnetusjuhtumikindlustus kehtib kogu maailmas. Lepingu võib sõlmida kuni 5 aastaks.

Kuidas saab tasuda kindlustuse eest?

Kindlustuse eest on võimalik tasuda kuu, kvartali, aasta kaupa või kogu kindlustusperioodi eest korraga. Kindlustusmakse suurust makseosade arv ei mõjuta.

Kui pikaks ajaks saab õnnetusjuhtumikindlustust sõlmida?

Tavapärane kindlustusperiood on 1 aasta, kuid vajadusel saab poliisi sõlmida ka lühemaks ajaks, näiteks 7-päevase laagri või 2-päevase seminari ajaks. Mitmeaastane leping tagab katkematu kindlustuskaitse ja soodsama makse. Lähemalt vaata siit.