TASUTA SALVA AUTOABI

 

Tasuta Salva Autoabi teenus

Salva Autoabi on Salva Kindlustuse klientidele mõeldud teenus sõiduautode ja kaubikutega seotud õnnetuse või ootamatu tehnilise rikke korral. Salva Autoabi telefon 684 4444 töötab ööpäevaringselt.

Salva Autoabi teenust saavad automaatselt kasutada kõik kehtivate Salva Kindlustuse kasko- või liikluskindlustuse lepingutega kaetud sõiduautode või kaubikute (maksimaalne registrimass 3500 kg) omanikud, nii varem sõlmitud lepingute kui uute sõlmitavate lepingute puhul.

Salva liikluskindlustuse omanikule on tasuta:

  1. Liiklusõnnetuse korral konsultatsioon Salva Autoabi telefonil 684 4444
  2. Liiklusõnnetuse fikseerimine ja vormistamistoimingute teostamine õnnetuse toimumise paigas

Liiklusõnnetuse toimumispaiga, õnnetuses osalenud isikute ütluste ning kannatada saanud sõidukite ja vara seisundi täpne fikseerimine kohapeal aitab kaasa ladusale kahjukäsitlusprotsessile. Salva Autoabi on liiklusõnnetuse korral valmis ööpäevaringselt telefoni teel andma asjatundlikku nõu esmaste liiklusõnnetuse vormistamistoimingute kohta või kliendi soovi korral tulema neid õnnetuspaika teostama.

Kohapeal aitab Salva Autoabi kliendil täita vormi Teade liiklusõnnetusest; teeb fotod sündmuskohast, osalenud sõidukitest ja kahjudest; võtab seletused ja dokumendikoopiad osalenud pooltelt; viib läbi muud liiklusõnnetuse vormistamisel vajalikuks osutuvad toimingud ning koondab kogutud materjalid kahjutoimikuks, mille edastab Salva Kahjukäsitluse OÜ-le. Kui Salva klient on õnnetusjuhtumis kannatanu, siis edastame kahjutoimiku süüdlase kindlustusseltsile.

Õnnetuses osalenud Salva kliendile tähendab see kindlasti aja kokkuhoidu kahjukäsitlusprotsessi läbiviimisel ning kindlustunnet, et vajalikud esmased kahjujuhtumi vormistamistoimingud on korrektselt teostatud.

Salva Autoabi telefon 684 4444 töötab ööpäevaringselt ning teenuse osutamise piirkond on Eesti Vabariigi mandriosa, Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu avalikud teed.

Lisainfo www.salva.ee/autoabi