Õnnetusjuhtumikindlustus liikluskindlustusega

Kohustuslik liikluskindlustus ei kompenseeri õnnetuse põhjustanud sõidukijuhi tervisekahjustusi, hüvitatakse vaid raviasutusele sõidukijuhi ravimisest tekkinud kulud.

Salva õnnetusjuhtumikindlustus liikluskindlustusega annab materiaalse turvatunde sõidukijuhile, kes on liiklusõnnetuse põhjustajaks.

Liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhi õnnetusjuhtumikindlustust saab sõlmida vaid koos liikluskindlustusega. 

Õnnetusjuhtum liikluskindlustuse juurde vaid

5 eurot!

Õnnetusjuhtumikindlustus liikluskindlustusega

Miks valida Salva õnnetusjuhtumikindlustus liikluskindlustusega?

Kiire ja paindlik poliisi sõlmimine. Poliisi saab mugavalt koos liikluskindlustusega sõlmida müügipunktides üle Eesti või Salva e-poes

Soodne hind. Õnnetusjuhtumikindlustuse lisamine liikluskindlustuse poliisile maksab vaid 5 eurot, sõltumata kindlustusperioodist.

Kaitse liiklusõnnetuse põhjustajale. Salva liikluskindlustus õnnetusjuhtumikindlustusega annab materiaalse turvatunde liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhile. Kohustusliku liikluskindlustuse seaduse järgi juhile kahjusid ei hüvitata. Vaata tingimusi siit.

Kaitse erinevate liiklusõnnetuste korral. Hüvitisi makstakse ka siis, kui toimub kokkupõrge metslooma, puu või aiaga, samuti teelt välja sõites. 

Kahju hüvitatakse sõidukijuhile või tema lähedastele. Kui koos Salva liikluskindlustuse poliisiga on sõlmitud ka õnnetusjuhtumikindlustus, maksab Salva liiklusõnnetuse korral püsiva puude hüvitise sõidukijuhile endale või surmajuhtumihüvitise tema lähedastele. Nii püsiva puude kui ka surmajuhtumi hüvitispiiriks on 6500 eurot. Täpsemalt loe tingimusi siit.

Näide:  Püsiva puude hüvitislimiit poliisil on 6500 eurot. Liiklusõnnetuse tagajärjel tekib õnnetuse põhjustanud sõidukijuhil puusaliigese jäikus, millele Salva püsiva puude protsenditabeli alusel vastab 40% püsiva puude hüvitislimiidist. Salva maksab hüvitist 2600 eurot. 

Kindlustuskaitse ka osalise süü korral. Kindlustuskaitse kehtib ka siis, kui sõidukijuht on liiklusõnnetuse toimumise eest ainult osaliselt vastutav. Täpsemalt vaata siit

KKK

Miks on õnnetusjuhtumikindlustus vajalik, kui liikluskindlustus on juba kõigile kohustuslik?

Kohustuslik liikluskindlustus ei hüvita liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhile kahjusid. Seaduse järgi hüvitatakse raviasutusele liiklusõnnetuse põhjustaja raviga seotud kulud, kuid juht ise mingit hüvitist ei saa. Näiteks ei hüvitata taastusravi, ravimite soetamist jne. Kui liikluskindlustuse poliisile on lisatud sõidukijuhi õnnetusjuhtumikindlustus, maksab Salva õnnetuse põhjustanud juhile (või tema lähedastele) püsiva puude või surma korral hüvitist kuni 6500 eurot. 

Kellele on õnnetusjuhtumikindlustus mõeldud?

Õnnetusjuhtumikindlustus on mõeldud kõigile klientidele, kes sõlmivad või on juba sõlminud Salvas liikluskindlustuse poliisi.

Kas kindlustus on nimeline?

Kindlustatud isikut poliisil nimeliselt ei määrata. Kindlustatud isikuks on sõidukijuht, kes põhjustab liiklusõnnetuse sõidukiga, millel on kehtiv Salva liikluskindlustuse poliis koos õnnetusjuhtumikindlustusega.

Mida õnnetusjuhtumikindlustusega hüvitatakse?

Hüvitis määratakse eeldusel, et vigastus või surm on saabunud liiklusõnnetuse tagajärjel õnnetuse põhjustanud sõidukijuhile. Püsiva puude hüvitist makstakse siis, kui liiklusõnnetuse tagajärjel kujuneb välja püsiv tervisekahjustus. Püsiva puude hüvitist makstakse üks kord ühe õnnetusjuhtumi kohta protsendina kokkulepitud püsiva puude hüvitislimiidist. Surmajuhtumihüvitist makstakse liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhi pärijatele juhi surmaga lõppenud liiklusõnnetuse korral või siis, kui sõidukijuht sureb aasta jooksul pärast õnnetust. Kahju hüvitamise põhimõtted, hüvitispiirangud ja välistused on detailselt toodud kindlustustingimustes.