Language

Telefon 6 800 500

Õnnetusjuhtumikindlustus liikluskindlustusega

Kohustuslik liikluskindlustus ei kompenseeri õnnetuse põhjustanud sõidukijuhi tervisekahjustusi, hüvitatakse vaid raviasutusele sõidukijuhi ravimisest tekkinud kulud.

Salva õnnetusjuhtumikindlustus liikluskindlustusega on ainulaadne toode Eesti kindlustusturul, mis annab materiaalse turvatunde sõidukijuhile, kes on liiklusõnnetuse põhjustajaks.

Liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhi õnnetusjuhtumikindlustust saab sõlmida vaid koos liikluskindlustusega. 

Miks valida Salva õnnetusjuhtumikindlustus liikluskindlustusega?

  • Kiire ja paindlik poliisi sõlmimine. Poliisi saab mugavalt koos liikluskindlustusega sõlmida müügipunktides üle Eesti, internetist www.salva24.ee.
  • Soodne hind. Õnnetusjuhtumikindlustuse lisamine liiklusekindlustuse poliisile maksab vaid 5 eurot, sõltumata kindlustusperioodist.
  • Kaitse liiklusõnnetuse põhjustajale. Salva liikluskindlustus õnnetusjuhtumikindlustusega on ainulaadne toode Eesti kindlustusturul, mis annab materiaalse turvatunde liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhile. Kohustusliku liikluskindlustuse seaduse järgi juhile kahjusid ei hüvitata. Vaata tingimusi siit.
  • Kaitse erinevate liiklusõnnetuste korral. Hüvitisi makstakse ka siis, kui toimub kokkupõrge metslooma, puu või aiaga, samuti teelt välja sõites. 
  • Kahju hüvitatakse sõidukijuhile või tema lähedastele. Kui koos Salva liikluskindlustuse poliisiga on sõlmitud ka õnnetusjuhtumikindlustus, maksab Salva liiklusõnnetuse korral püsiva puude hüvitise sõidukijuhile endale või surmajuhtumihüvitise tema lähedastele. Nii püsiva puude kui ka surmajuhtumi hüvitispiiriks on 6500 eurot. Täpsemalt loe tingimusi siit.

Näiteks: Püsiva puude hüvitislimiit poliisil on 6500 eurot. Liiklusõnnetuse tagajärjel tekib õnnetuse põhjustanud sõidukijuhil puusaliigese jäikus, millele Salva püsiva puude protsenditabeli alusel vastab 40% püsiva puude hüvitislimiidist. Salva maksab hüvitist 2600 eurot

  • Kindlustuskaitse ka osalise süü korral. Kindlustuskaitse kehtib ka siis, kui sõidukijuht on liiklusõnnetuse toimumise eest ainult osaliselt vastutav. Täpsemalt vaata siit