img

Liikluskindlustus

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustusliik, mille alusel hüvitatakse kannatanule liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahjud. Kahju võib olla erineva suuruse ning iseloomuga, alates klassikalisest plekimõlkimisest kuni inimese tervisele tekitatud kahjuni.

Liikluskindlustuse poliis tuleb sõlmida kõikidele sõidukitele, mis on registreeritud Eesti liiklusregistris.

Juhtus liiklusõnnetus? Salva Autoabi 684 4444 aitab 24/7
Salva liikluskindlustus

Miks valida Salva liikluskindlustus?

Kiire ja paindlik poliisi sõlmimine. Poliisi saab sõlmida müügipunktides üle Eesti ja Salva e-poes. Internetis sõlmitud leping on 10% soodsam, kindlustuspoliis jõuab soovitud e-posti aadressile mõne hetkega.

Paindlik kindlustusperiood. Poliisi kehtivuse periood võib olla 1 päevast kuni 1 aastani vastavalt kliendi vajadustele. Internetis sõlmitud lepingu pikkuseks on minimaalselt 1 kuu. 

Ööpäevaringne nõustamisteenus ja liiklusõnnetuse vormistamise ning asjaajamise teenus sündmuskohal. Autoabi number on 684 4444. Täpsemalt saad lugeda siit.

Kindlustuspoliis vastavalt vajadusele: 

  • Automaatselt pikenev poliis sobib neile, kes kasutavad sõidukit aastaringselt. Poliisi pikendamine on lihtne, kuna aegsasti enne poliisi lõppu saadab Salva kliendile uue poliisi ning arve, tagades sellega katkematu kindlustuskaitse.
  • Automaatselt mittepikenev leping on mugav lahendus hooajalisele sõidukikasutajale (näiteks suveperioodil). Kindlustusperioodi lõpul Salva uueks perioodiks poliisi ei saada ning kliendil puudub vajadus täiendavateks asjaajamisteks.

Salva hüvitab kannatanutele enda kliendi põhjustatud kahjud: 

  • Varakahju korral remondib või asendab Salva kannatanu sõiduki ja muu kahjustunud vara (näiteks riided, sülearvuti, piirdeaed jne). Kahju hüvitatakse kuni 1,2 miljoni euroni ühe juhtumi kohta.
  • Isikukahju korral hüvitab Salva liiklusõnnetuses kannatanule näiteks ajutisest või püsivast töövõimetusest tuleneva kahju, samuti kulud ravile. Kahju hüvitatakse kuni 5,6 miljoni euroni juhtumi kohta. Surmaga lõppenud liiklusõnnetuse puhul hüvitatakse matusekulud.

Täiendav kindlustuskaitse liiklusõnnetuse põhjustanud juhile. Õnnetuse põhjustanud juhi kahjusid kohustuslik liikluskindlustus ei kata. Salva pakub võimalust sõlmida koos liikluskindlustusega ka õnnetusjuhtumikindlustus liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhile. Kahjujuhtumi korral maksab Salva liiklusõnnetuse põhjustanud juhile või tema lähedastele ühekordset püsiva puude või surmajuhtumihüvitist. Vaata lähemalt.

KKK

Mis on roheline kaart ja kust seda saab?

Roheline kaart on kehtivat liikluskindlustust tõendav dokument välismaal. Rohelist kaarti võib küsida igast Salva esindusest ja müügipunktist või tellida Salva kodulehelt. Salva väljastab rohelise kaardi üksnes sellisele sõidukile, mille liikluskindlustuse poliis on sõlmitud Salva Kindlustuses. Rohelise kaardi väljastamine on tasuta.

Palju maksab kohustuslik liikluskindlustus?

Kindlustusmakse suurus sõltub sõiduki omaniku varasemast kindlustusajaloost, kindlustusperioodi pikkusest, samuti sõiduki tehnilistest näitajatest, sõiduki omaniku rahvastikuregistri järgsest elukohast ning muudest tingimustest. Küsi pakkumist või vaata hinda Salva e-poest.

Mis on Salva autoabi number ja millal võib sellele helistada?

Salva Autoabi telefoninumber on 684 4444, helistada võib ööpäevaringselt. Teenus on Salva liikluskindlustuse poliisi omanikule tasuta. Salva Autoabi kohta loe täpsemalt siit.

Kuidas hüvitatakse kahju?

Liikluskahju võib koosneda isikukahjust ja varakahjust. Isikukahju hüvitatakse kuni 5,6 miljoni euroni ning varakahju 1,2 miljoni euroni. Liiklusõnnetuses on kaks osapoolt - süüdlane ja kannatanu. Süüdlase kindlustusselts hüvitab liiklusõnnetuses kannatanule tekkinud kahju. Liiklusõnnetuse põhjustajale ega liiklusõnnetuse põhjustanud sõiduki omanikule varakahju ei hüvitata. Küll hüvitatakse liiklusõnnetuse põhjustajat ravinud raviasutusele tekkinud ravikulud. Vaata täpsemalt liikluskindlustuse seadusest.

Kas automaatselt pikeneva poliisi puhul arve tasumata jätmine muudab kindlustuse kehtetuks?

Lihtsalt arve tasumata jätmine ei muuda poliisi kehtetuks. Ilma kliendipoolse lõpetamisvalduseta ei ole kindlustusseltsil õigust ühepoolselt poliisi lõpetada. Tasumata arvega poliis on kehtiv ning kindlustusseltsil on potentsiaalsele kannatanule kahju hüvitamise kohustus. Selleks, et poliis lõpetada, tuleb teil Salvale esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lõpetamise avaldus, mida saab teha e-Salvas.