img

Korterelamu kindlustus

Korterelamu kindlustus hüvitab majaelanike kaasomandile tekkinud kahjud ning aitab kiiresti taastada tavapärase elukeskkonna. Elamu hoonekarpi saab kindlustada erinevate riskide nagu tormi, üleujutuse, varguse, tulekahju, seadmerikke ning torustiku lekke vastu. Kaitse hõlmab kaasomandis olevaid hoone osasid, alates välisseintest ja katusest kuni elektri-, kütte- ja valvesüsteemideni.

Lisaks on võimalik valida ka vastutuskindlustust kolmandate isikute nõuete vastu.

Kindlustus hüvitab ka hoone juurde kuuluvate rajatiste kahjud
Korterelamu kindlustus hüvitab majaelanike kaasomandile tekkinud kahjud

Miks valida Salva korterelamu kindlustus?

Lai valik kanaleid kindlustuse sõlmimiseks. Poliisi saab sõlmida ja pakkumist küsida müügipunktides üle Eesti ja Salva e-poes. Internetis on lepingu sõlmimine 10% soodsam.

Kiire ja professionaalne kahjukäsitlus. Salva kogenud konsultandid ning kiire kahjukäsitlus tagavad õnnetuste korral elamu endise seisukorra tõrgeteta taastamise.

Ulatuslik kindlustuskaitse. Hoonekarpi saab kindlustada kõikide enamlevinud riskide vastu nagu näiteks tulekahju, torustiku ja seadmete leke, torm, üleujutus, vargus ja vandalism. Tingimustega saad tutvuda siin.

Kaitstud on ka kütte- ja veesüsteemid. Kindlustuskaitse laieneb ka hoonega püsivalt ühendatud üldkasutatavatele elektri-, kütte-, ventilatsiooni-, vee-, kanalisatsiooni-, tulekaitse- ja valvesüsteemidele.

Kindlustus hüvitab hoone juurde kuuluvate rajatiste kahjud. Sellisteks rajatisteks on näiteks piirdeaed, tõkkepuu, värav, prügihoidla, välisvalgustus. Täpsemat loetelu loe siit.

Kindlustamiseks ei pea olema loodud ühistut. Kindlustamise eelduseks ei ole ühistu olemasolu, kindlustada saab ka maja haldav ettevõte, korteriomanikud ühiselt või esindajaks volitatud isik.

Kindlustus kõikidele hoone kaasomandi osadele. Kindlustatud on kõik korteriomanike kaasomandis olevad hoone detailid, mis on vajalikud ehitise püsimiseks, ohutuse tagamiseks või on ühiseks kasutamiseks. Näiteks hõlmab kindlustus katust, vundamenti, vahelagesid, välisseinu, -aknaid, ning üldkasutatavate ruumide siseviimistlust. Vaata lähemalt siit.

Võimalik valida täiendavaid kindlustuskaitseid.

Seadmerikke kindlustus aitab korvata seadmete purunemisest või sisemistest riketest tekkinud kahjusid.

Laiendatud kindlustus katab paljud erinevad kahjud, mida valikriskid ei kata. Näiteks hõlmab see kinnistu piires purunenud veetoru remondikulusid või ülepingest tehnosüsteemidele tekkinud kahjusid.

Näiteks purunes korterelamu torustik ning lisaks tekkinud veekahjule hüvitas Salva ka purunenud veetoru remondikulu ning kaevekulu, sest toru asus väljaspool hoonet kinnistu piires. Korterelamule oli sõlmitud laiendatud kindlustus.

Lisakaitse võimalused. Lisaks hoonekarbile saab kindlustada ka vastutust teistele põhjustatud kahju eest, küsi pakkumist. Samuti saab valida ehitustööde kindlustust, täpsemalt vaata siit.

KKK

Milleks on vaja korterelamule kindlustust?

Kindlustus kaitseb erinevate korterelamuga seotud riskide vastu nagu näiteks tulekahjud, küttesüsteemide rikked, veekahjud ning ka murdvargused ja vandalism. Täpsemalt saad tingimusi vaadata siit.

Kas korterelamu kindlustust saab sõlmida ainult ühistu?

Korterelamu kindlustuse võivad sõlmida kõik omanikud ühiselt või määratakse esindajaks volitatud isik, korteriühistu või maja haldav ettevõte. Maja võib kindlustada üks korteriomanikest, teiste omanike nõusolek märgitakse lepingule eritingimusena. Kindlustusmaksete tasumine toimub ühiselt ning hüvitis makstakse ühistule või kõiki omanikke esindavale volitatud isikule.

Millised on kõige tüüpilisemad kahjujuhtumid?

Kõige sagedasemad korterelamute kahjujuhtumid on seotud vandalismiga. See tähendab, et rikutakse näiteks trepikodade seinu, lõhutakse uksi või varastatakse fonolukke. Samuti on sagedased soojussõlmede seadmete ja sisustuse vargused – kaablid, pumbad jne. Kahjuks esineb ka korterelamute põlenguid.

Kas korterelamu kindlustus annab automaatselt kaitse ka korteritele?

Oluline on vahet teha kodukindlustusel ja korterelamu kindlustusel. Korterelamu kindlustus katab korteriomanike kaasomandis olevaid hoone detaile, mis on vajalikud ehitise püsimiseks, ohutuse tagamiseks või on ühiseks kasutamiseks. Sinna alla kuuluvad näiteks vahelaed, vundament, kandvad seinad, trepikojad, katus, lisaks üldkasutatavad elektri-, kütte-, gaasi-, ventilatsiooni-, vee-, kanalisatsiooni-, side-, tulekaitse-, valvesüsteemid ja liftid. Kuna korteriühistu kindlustus ei kata iga üksiku korteriga seotud võimalikke juhtumeid, siis tuleks kaaluda kõiki riske koos ning mõelda ka igaühe kodu kindlustamisele.

Millest sõltub kindlustusmakse?

Kindlustusmakse sõltub korterelamu suurusest ja eripärast ning võimalikest riskidest, mille vastu soovitakse kindlustus sõlmida. Näiteks sõltub makse sellest, kas ühistule piisab valikriskide kindlustusest, mis annab kaitse tulekahju, vandalismi ja loodusõnnetuse vastu või oleks vajalik juurde osta ka lisakaitse kolmandate isikute esitatud nõuete vastu. Kõige lihtsam on erinevad võimalused ja vajadused läbi rääkida Salva konsultandiga või arvutada makse e-poes.