Language

Telefon 6 800 500

Korterelamu kindlustus

Korterelamu kindlustus hüvitab majaelanike kaasomandile tekkinud kahjud ning aitab kiiresti taastada tavapärase elukeskkonna. Elamu hoonekarpi saab kindlustada erinevate riskide nagu tormi, üleujutuse, varguse, tulekahju, seadmerikke ning torustiku lekke vastu. Kaitse hõlmab kaasomandis olevaid hoone osasid, alates välisseintest ja katusest kuni elektri-, kütte- ja valvesüsteemideni.

Lisaks on võimalik valida ka vastutuskindlustust kolmandate isikute nõuete vastu.

Miks valida Salva korterelamu kindlustus?

 • Lai valik kanaleid kindlustuse sõlmimiseks. Poliisi saab sõlmida ja pakkumist küsida müügipunktides üle Eesti ja internetist www.salva24.ee.
 • Mitmed soodustused. Internetis on lepingu sõlmimine 10% soodsam, lähemalt vaata www.salva24.ee.
 • Kiire ja professionaalne kahjukäsitlus. Salva kogenud konsultandid ning kiire kahjukäsitlus tagavad õnnetuste korral elamu endise seisukorra tõrgeteta taastamise.
 • Ulatuslik kindlustuskaitse. Hoonekarpi saab kindlustada kõikide enamlevinud riskide vastu nagu näiteks tulekahju, torustiku ja seadmete leke, torm, üleujutus, vargus ja vandalism. Tingimustega saad tutvuda siin.
 • Kaitstud on ka kütte- ja veesüsteemid. Kindlustuskaitse laieneb ka hoonega püsivalt ühendatud üldkasutatavatele elektri-, kütte-, ventilatsiooni-, vee-, kanalisatsiooni-, tulekaitse- ja valvesüsteemidele.
 • Kindlustus hüvitab hoone juurde kuuluvate rajatiste kahjud. Sellisteks rajatisteks on näiteks piirdeaed, tõkkepuu, värav, prügihoidla, välisvalgustus. Täpsemat loetelu loe siit.
 • Kindlustamiseks ei pea olema loodud ühistut. Kindlustamise eelduseks ei ole ühistu olemasolu, kindlustada saab ka maja haldav ettevõte, korteriomanikud ühiselt või esindajaks volitatud isik.
 • Kindlustus kõikidele hoone kaasomandi osadele. Kindlustatud on kõik korteriomanike kaasomandis olevad hoone detailid, mis on vajalikud ehitise püsimiseks, ohutuse tagamiseks või on ühiseks kasutamiseks. Näiteks hõlmab kindlustus katust, vundamenti, vahelagesid, välisseinu, -aknaid, ning üldkasutatavate ruumide siseviimistlust. Vaata lähemalt siit.
 • Võimalik valida täiendavaid kindlustuskaitseid.
  • Seadmerikke kindlustus aitab korvata seadmete purunemisest või sisemistest riketest tekkinud kahjusid.
  • Laiendatud kindlustus katab paljud erinevad kahjud, mida valikriskid ei kata. Näiteks hõlmab see kinnistu piires purunenud veetoru remondikulusid või ülepingest tehnosüsteemidele tekkinud kahjusid.

Näiteks purunes korterelamu torustik ning lisaks tekkinud veekahjule hüvitas Salva ka purunenud veetoru remondikulu ning kaevekulu, sest toru asus väljaspool hoonet kinnistu piires. Korterelamule oli sõlmitud laiendatud kindlustus.

 • Lisakaitse võimalused. Lisaks hoonekarbile saab kindlustada ka vastutust teistele põhjustatud kahju eest, küsi pakkumist. Samuti saab valida ehitustööde kindlustust, täpsemalt vaata siit.