img

Kodukindlustus

Kodukindlustus korvab õnnetustega kaasnevad kahjud ning aitab kiiresti taastada õnnetusele eelnenud kodu seisukorra. Kindlustus katab kõik koduga seotud enimlevinud riskid alates vargusest ja tulekahjust kuni tormi ja uputusega tekkinud kahjustuseni.

Kodu saab kindlustada kas enda valitud kindlate riskide vastu või koguriskikindlustusega, mis katab paljud erinevad kahjud.

Võimalik on valida ka vastutuskindlustus kolmandate isikute nõuete vastu ning kindlustuskaitse kogu oma kodusele varale.

Kodukindlustus Salva e-poes 10% soodsamalt!
Salva kodukindlustus

Miks valida Salva kodukindlustus?

Lai valik kanaleid kindlustuse sõlmimiseks. Poliisi saab sõlmida ja pakkumist küsida müügipunktides üle Eesti ja Salva e-poes. Internetist ostes on poliis tavahinnast 10% soodsam.

Mitmed soodustused. Mitmeaastane leping tagab katkematu kindlustuskaitse ning soodsama makse. Salva kodukindlustuse minimaalne omavastutus on vaid 50 eurot.

Paindlikud lepingutingimused. Ühe lepinguga saab kindlustada erinevatel aadressidel asuvaid hooneid ja neis olevat vara. Koduse vara kindlustussumma saab klient ise määrata. Kahjude hüvitamisel ei nõua Salva ostutšekke.

Kaitse lähtuvalt vajadustest. Valikriskide lahendusega saab valida kindlad riskid, mille vastu oma kodu kindlustada. Valikus on tulekahju, torustiku lekke, üleujutuse, tormi ja varguse risk.

Kaitse paljude erinevate riskide vastu. Koguriskikindlustus on laiema kattega kui valikriskide kindlustus ja annab kindlustuskaitse paljude erinevate riskide vastu. Näiteks hüvitab kindlustus koduse varaga seotud kahjud nagu luku või aknaklaasi purunemine, hoone seadmete nagu näiteks külmkapi või soojuspumba rikked.

Kaitstud on ka kütte- ja veesüsteemid ning väikehooned ja rajatised. Eluhoonega koos on muuhulgas kindlustatud kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ning ka remondi või ehitamise tarbeks soetatud ehitusmaterjalid. Samade riskidega on kindlustatud ka kinnistul paiknevad väikehooned (kuni 20m2) ja rajatised.

Kodust vara on võimalik kindlustada väljaspool kodu üle maailma. Kehtib kindlustatu ja temaga koos elavate pereliikmete tavapäraselt kaasas olevale kodusele varale, v.a. riided, tööriistad, väärisesemed, ehted ja käekellad. Poliisile valitud hüvitispiir on maksimaalseks väljamakseks ühe juhtumi kohta. Lähemalt vaata tingimusi siit.

Soovi korral hüvitatakse ajutise elamispinna kulud. Kindlustades saab valida ka ajutise elamispinna hüvitise, mis korvab elamispinna üürimise ja kolimise kulud, kui õnnetuse tagajärjel on kodu muutunud elamiskõlbmatuks.

Paljud juhtumid ilma omavastuseta. Omavastutust ei rakendata mitmetel juhtudel nagu aknaklaasi purunemine, ukseluku asendamine, dokumentide asenduskulud rahakoti kadumise või hävimise korral. Kõik juhtumid leiad siit.

Lisakaitse võimalus teistele tekitatud kahju vastu. Lisaks kodu kindlustamisele on võimalik kindlustada ka vastutust teistele põhjustatud kahju eest (näiteks laste ja loomade poolt), täpsemalt loe vastutuskindlustuse kohta siit.

KKK

Milleks on vaja kodukindlustust?

Kodukindlustus ei hoia õnnetusi ära, küll aga aitab korvata nendega kaasnevat majanduslikku kahju. Tulekahju, uputus või torm võib elu pikaks ajaks segamini lüüa - reeglina on tegemist väga suurte rahaliste väljaminekutega ja neid aitab kanda kindlustus. Täpsemalt vaata tingimusi siit.

Kuidas ma saan kindlustada oma kaasomandis olevat majaosa?

Majaosa kindlustamisel on kõige õigem lahendus sõlmida kindlustusleping kaasomanikega ühiselt tervele majale. Nii ei teki olukorda, et maja ei saa korda teha, kuna mõnel omanikest puudub nii kindlustus kui rahalised võimalused oma osa finantseerimiseks. Juhul, kui kaasomanikega ei ole võimalik leida ühist meelt maja tervikuna kindlustamiseks, saab kindlustada vaid oma kasutuses olevaid ruume korterina. Selline kindlustus aga ei hõlma maja üldiseid konstruktsioone ja on abiks vaid kindlustatud ruumides väiksema kahju korvamiseks.

Kui soovin kindlustada korterit, siis kas peaksin kindlustama ka maja katuse ja seinad?

Korterina on kindlustatud vaid korteri siseruumid, seega maja katus, seinad, vundament, koridor ja muud sellised hoone osad kindlustatud ei ole. Kortermaja ühisosa kindlustamiseks peaks korteriühistu sõlmima eraldi kindlustuslepingu. Kui ühistut moodustatud ei ole, saab maja ühisosa kindlustada ka üks omanikest.

Mis on koguriskikindlustus?

Koguriskikindlustus annab lepingust tulenevate piirangutega kindlustuskaitse paljude riskide vastu ja on laiema kindlustuskaitsega kui valikriskide kindlustus. Koguriskikindlustuse välistusi loe tingimustest siit.

Kas kodukindlustus katab naabritele tekitatud kahju?

Kodukindlustus katab üksnes enda kodule tekkinud kahju. Naabritele põhjustatud kahju hüvitamiseks on vajalik sõlmida täiendavalt kodu vastutuskindlustuse leping, mille kohta loe lähemalt siit.

Kuidas hüvitatakse kahju?

Kui koduga on juhtunud õnnetus, tuleb sellest esimesel võimalusel Salvat teavitada. Õnnetuskoha vaatab vajadusel üle asjatundja, kes aitab hinnata kahjujuhtumi asjaolusid. Seejärel otsustatakse, kas kodu remonditakse, ehitatakse uus või makstakse kahju välja rahas. Vajaduse korral saab kindlustusvõtja kasutada Salva Kindlustuse ehituspartnereid. 

Kui palju maksab kodukindlustus?

Kindlustuse aastamakse sõltub kodu väärtusest ja sellest, mille vastu kindlustatakse. Hinda mõjutab ka omavastutuse suurus. Salva kodukindlustust saab ise lihtsalt arvutada ning lepingut sõlmida e-poes.

Kui pikaks perioodiks saab sõlmida kindlustuslepingu?

Kodukindlustuse poliisi võib sõlmida kuni 5 aastaks. Mitmeaastane leping tagab katkematu kindlustuskaitse ning soodsama kindlustusmakse. Loe lähemalt mitmeaastase lepingu kohta siit.

Mitme osamaksega saab poliisi eest tasuda?

Kindlustuspoliisi eest on võimalik tasuda kuu, kvartali, aasta kaupa või kogu kindlustusperioodi eest korraga, sealjuures makseosade arv ei mõjuta kindlustusmakset.