Language

Telefon 6 800 500

Kodukindlustus

Kodukindlustus korvab õnnetustega kaasnevad kahjud ning aitab kiiresti taastada õnnetusele eelnenud kodu seisukorra. Kindlustus katab kõik koduga seotud enimlevinud riskid alates vargusest ja tulekahjust kuni tormi ja uputusega tekkinud kahjustuseni.

Kodu saab kindlustada kas enda valitud kindlate riskide vastu või koguriskikindlustusega, mis katab paljud erinevad kahjud.

Võimalik on valida ka vastutuskindlustus kolmandate isikute nõuete vastu ning kindlustuskaitse kogu oma kodusele varale.

Miks valida Salva kodukindlustus?

 • Lai valik kanaleid kindlustuse sõlmimiseks. Poliisi saab sõlmida ja pakkumist küsida müügipunktides üle Eesti ja internetis www.salva24.ee.
 • Mitmed soodustused. Mitmeaastane leping tagab katkematu kindlustuskaitse ning soodsama makse. Salva kodukindlustuse minimaalne omavastutus on vaid 50 eurot.
 • Paindlikud lepingutingimused. Ühe lepinguga saab kindlustada erinevatel aadressidel asuvaid hooneid ja neis olevat vara. Koduse vara kindlustussumma saab klient ise määrata.
 • Mitu võimalust kodu kindlustamiseks. Kodu ja kodust vara saab kindlustada nii valikriskide kui koguriskikindlustusega, lähemalt vaata siit.
  • Kaitse lähtuvalt vajadustest. Valikriskide lahendusega saab valida kindlad riskid, mille vastu oma kodu kindlustada. Valikus on tulekahju, torustiku lekke, üleujutuse, tormi ja varguse risk.
  • Kaitse paljude erinevate riskide vastu. Koguriskikindlustus on laiema kattega kui valikriskide kindlustus ja annab kindlustuskaitse paljude erinevate riskide vastu. Näiteks hüvitab kindlustus koduse varaga seotud kahjud nagu luku või aknaklaasi purunemine, hoone seadmete nagu näiteks külmkapi või soojuspumba rikked.
 • Kaitstud on ka kütte- ja veesüsteemid. Eluhoonega koos on muuhulgas kindlustatud kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ning ka remondi või ehitamise tarbeks soetatud ehitusmaterjalid.
 • Kodust vara on võimalik kindlustada väljaspool kodu üle maailma. Kindlustuskaitse alla kuuluvad: sülearvuti, tahvelarvuti, prillid, jalg- ja tõukeratas, lapsevanker ja puuetega inimeste tehnilised abivahendid. Maksimaalne hüvitispiir kindlustusjuhtumi kohta on 1000 eurot. Lähemalt vaata tingimusi siit.
 • Soovi korral hüvitatakse ajutise elamispinna kulud. Kindlustades saab valida ka ajutise elamispinna hüvitise, mis korvab elamispinna üürimise ja kolimise kulud, kui õnnetuse tagajärjel on kodu muutunud elamiskõlbmatuks.
 • Paljud juhtumid ilma omavastuseta. Omavastutust ei rakendata mitmetel juhtudel nagu aknaklaasi purunemine, ukseluku asendamine, dokumentide asenduskulud rahakoti kadumise või hävimise korral. Kõik juhtumid leiad siit.
 • Lisakaitse võimalus teistele tekitatud kahju vastu. Lisaks kodu kindlustamisele on võimalik kindlustada ka vastutust teistele põhjustatud kahju eest, täpsemalt loe vastutuskindlustuse kohta siit.