Kindlustustingimused

Palun tutvu kindlustustingimustega ning nendest tulenevate õiguste ja kohustustega!
 
Kindlustuslepingu tingimused on märgitud kindlustuspoliisil või teistes kindlustuslepingu osaks olevates dokumentides. 
Kindlustusmakse tasumisega kinnitad, et oled kindlustustingimused kätte saanud ja nendega nõustunud.
 

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Salva Kindlustuse AS-is:

Salva Kindlustuse AS kindlustuse üldtingimused:

Liikluskindlustus:

Reisikindlustus:

Kaskokindlustus:

Kodukindlustus:

Jalgrattakindlustus:

Õnnetusjuhtumikindlustus:

Korterelamu kindlustus:

Ettevõtte varakindlustus:

Apple seadmete kindlustus:

Vastutuskindlustus:

Vedaja vastutuskindlustus:

 

Küsimuste tekkimisel saada meile e-kiri salva@salva.ee või helista telefonil 6800 500.

* Kindlustustingimused kehtivad kuni nimetatud kuupäevani väljastatud kindlustuspakkumise alusel sõlmitud lepingute puhul.