img

Kaskokindlustus

Kaskokindlustus aitab avarii või muude õnnetuste korral kiiresti taastada tavapärase elurütmi ning säästab kulukatest väljaminekutest. Kindlustus katab sagedamini esinevad kahjud, mis sõidukiga juhtuda võivad, alates klaasikahjust kuni tormi või vargusega seotud juhtumiteni. Kaskokindlustus hüvitab kulud ka siis, kui süüdlaseks olete Teie ise või süüdlast pole võimalik tuvastada.

Loomaga kokkupõrkel omavastutus

0 eurot!

Kaskokindlustus ja Salva Autoabi

Miks valida Salva kaskokindlustus?

Lai valik kanaleid poliisi sõlmimiseks. Lepingut saab sõlmida Salva esindustes ja müügipunktides üle Eesti ning e-poes. Internetis on lepingu sõlmimine -10% ning mitmeaastane leping tagab soodsama makse.

Kiire kahjukäsitlus ning tasuta Autoabi. Kahjukäsitlus on kiire ja paindlik, õnnetuste korral on üle Euroopa abiks tasuta Salva Autoabi. Autoabi telefoninumber on 684 4444.

Kaitse erinevate sõidukikahjude korral. Lisaks liiklusavariile, teelt väljasõidule või loomaga kokkupõrkele, hüvitatakse ka tormi, tulekahju või vargusega seotud kulud. Samuti korvab kindlustus auto turuväärtuse, kui sõiduk on varastatud või hävinenud. Vaata kindlustustingmusi siit.

Kindlustuskaitse lähtuvalt vajadusest. Valida saab superkasko, osakasko või minikasko ning mitmeid lisariske. Lähemalt vaata siit.

  • Superkasko tagab kõige laiema kindlustuskaitse.
  • Osakasko annab kaitse põhiriskide vastu nagu liiklusõnnetus, tulekahju, torm või vandalism, kuid ei kata auto varguse riski.
  • Minikasko pakub erinevate riskide valikuvõimalust.

Klaasikahju hüvitatakse omavastutust rakendamata, kui poliisi sõlmimisel on tehtud vastav valik. Omavastutust ei rakendata loomaga kokkupõrkel. Loe täpsemalt siit.

Reisikatkestuskulude limiit lähtuvalt vajadusest. Super- ja osakasko hõlmab ka reisikatkestuskulude hüvitamist, mille hüvitislimiiti saab kindlustuse sõlmija ise valida. Reisikatkestuskulude kohta loe täpsemalt tingimustest.

Näide: Itaalias puhkusereisil olev pere ei saa liiklusõnnetuse tõttu reisi jätkata, kuna auto on sõidukõlbmatu. Salva hüvitab sõiduki pukseerimiskulud lähimasse hoiukohta ning inimeste transpordi tagasi Eestisse.

Kehtivus väga paljudes riikides. Salva kaskokindlustus kehtib Rohelise Kaardi riikides, sh Ukraina, Valgevene ja Türgi territooriumil.

Kaitse autol olevatele katuseboksidele, raamidele ning sisustusele. Koos autoga on kindlustatud sõidukis olevad turvahäll ja -iste, paigaldatud katuseboks, katuseraam või jalgrattaraam.

Tasuta lisakaitse uutele autodele. Uutele sõidukitele on lisamakseta kindlustuskaitse, mis tagab auto varguse või täieliku hävinemise korral selle esmamüügihinna hüvitamise.

KKK

Mis on Salva autoabi number ja millal võib sellele helistada?

Salva Autoabi telefoninumber on 684 4444, helistada võib ööpäevaringselt. Teenus on Salva kaskokindlustuse poliisi omanikule tasuta. Salva Autoabi kohta loe täpsemalt siit.

Kui palju kaskokindlustus maksab?

Hind sõltub autoomaniku vajadustest ja soovidest ehk sellest kui ulatuslikku kindlustuskaitset sõidukile soovitakse. Salva kaskokindlustuse hinda saab arvutada e-poes, kus poliisi sõlmimine on tavahinnast 10% soodsam.

Milline summa märgitakse poliisile kindlustussummaks?

Kindlustussummaks märgitakse sõiduki harilik väärtus. Seega loetakse, et sõiduk on alati kindlustatud turuhinna peale. Uue sõiduki kindlustussummaks loetakse sõiduki esmamüügi hind.

Kas kindlustusmakset saab tasuda osade kaupa?

Kindlustusmakset on võimalik tasuda 1, 2, 4 või 12 osas, kindlustusmakse suurus sellest ei muutu.

Kuidas sõlmida sõidukikindlustuse lepingut?

Pakkumist saab küsida sobivast Salva esindusest ja müügipunktist või ise mugavalt hinda arvutada Salva e-poes. Kui pakkumine sobib, siis teeb meie müügitöötaja sõiduki ülevaatuse või saadab klient ise sõidukist pildid vastavalt pildistamisjuhendile. Müügitöötaja vormistab kindlustuslepingu, tutvustab kindlustustingimusi ja käitumist kindlustusjuhtumi korral. Kindlustusmakse tasumine võib toimuda sularahas või ülekandega.

Mida teha, kui muutuvad lepingus märgitud andmed (nimi, aadress, lisavarustus, turvaseadmed vms)?

Kõigist muudatustest tuleb Salva Kindlustust kirjalikult teavitada 5 tööpäeva jooksul. Kontaktandmed leiad siit.

Mida teha, kui soovin kindlustuslepingut lõpetada?

Kindlustusvõtjal on õigus kindlustusleping sõltumata põhjusest igal ajal üles öelda, esitades selleks kirjalikus vormis avalduse. Ülesütlemise avalduses tuleb määrata kindlustuslepingu kehtivuse viimane kuupäev, mis ei saa olla varasem kui avalduse kättetoimetamise päev. Kindlustusleping loetakse sellisel juhul lõppenuks vastavalt sooviavalduses märgitud kuupäevale.

Millistel juhtudel ei rakendata omavastutust?

Omavastutust ei rakendata klaasikahjude korral, kui poliisi sõlmimisel on tehtud vastav valik. Samuti ei rakendata omavastutust asulavälisel teel loomale otsasõidust tekkinud kahju korral (v.a. loomale otsasõidu vältimisest tekkinud kahju). Omavastutust ei rakendata ka reisikatkestuskulude hüvitamisel, autovõtmete või –puldi varguse, kadumise, hävimise või kahjustumise kulude hüvitamisel. Lisaks hüvitatakse sõiduki registreerimistunnistusel oleva kasutaja juhiloa kadumisel uue dokumendi väljastamise kulud omavastutuseta. Täpsemalt vaata tingimustest.

Kui suures ulatuses hüvitatakse reisikatkestuskulud?

Reisikatkestuskulude kindlustuskaitse piirsumma valitakse poliisi sõlmimisel, see võib olla kuni 2000 eurot. Õnnetuse korral hüvitatakse sõiduki lähimasse turvalisse parkimiskohta toimetamise kulud ja reisijate mõistlikud sõidukulud koju. Täpsemalt loe siit.

Mida tähendab kasutuskatkestuse päevaraha?

Salva sõidukikindlustuse poliisile võib valida kasutuskatkestuse päevaraha, mida makstakse nende päevade eest, kui kindlustatud sõiduk on kindlustusjuhtumi tõttu remondis või kasutuskõlbmatu. Ühe kindlustusjuhtumi kohta makstakse 32 eurot päevas, kuni 21 päeva eest. Summat saab kasutada teise sõiduki rentimiseks, taksosõiduks, omavastustuse tasumiseks või muul teile sobival eesmärgil.