Language

Telefon 6 800 500

Ettevõtte varakindlustus

Ettevõtte varakindlustus korvab kahjud, mis tekivad ettevõtte vara hävimisel või kahjustumisel ning aitab kiiresti taastada tavapärase töökorralduse.

Kindlustada saab valitud riskide vastu nagu tulekahju või vargus, kuid sõlmida võib ka laiendatud kindlustuse, mis katab paljusid riske korraga.

Miks valida Salva ettevõtte varakindlustus?

  • Lai valik kanaleid kindlustuse sõlmimiseks. Poliisi saab sõlmida müügipunktides üle Eesti, leia sobiv esindus või küsi pakkumist internetist.
  • Kindlustuskaitse lähtuvalt vajadusest. Ettevõtte tegevusalast ja vajadustest lähtuvalt saab valida erineva ulatuse ja eesmärgiga kindlustuskaitse. Täpsemalt loe siit.
    • Valikriskide kindlustus. Võimalus valida kaitse erinevate riskide vastu nagu tulekahju, toruleke, torm, üleujutus või vargus.
    • Laiendatud kindlustus. Laiendatud kindlustus annab lepingust tulenevate piirangutega täiendava kindlustuskaitse paljude ootamatute ja ettenägematute kahjude vastu, mis on seotud ettevõtte igapäevase tegevusega, näiteks tootmisseadmete rike või müügiks minev kaup. Laiendatud kindlustuse saab lisada valikriskide kindlustusele.
  • Seadmerikke kindlustus. Kindlustus katab seadme osa ettenägematu ja ootamatu purunemise või rikkega tekkiva kahju. Sarnaselt laiendatud kindlustusele saab ka seadmerikke kindlustuse lisada valikriskide kindlustusele.

Näiteks: Põllumajandusettevõttel purunes masin, mille detail sattus jahu hulka. Kuna detaili ei olnud võimalik leida, tuli kaup hävitada. Ettevõte oli oma kauba kindlustanud laiendatud kindlustusega ning Salva hüvitas tekkinud kahju.

  • Kiire kahjukäsitlus ning professionaalne tugi. Salva kogenud konsultandid ning kiire kahjukäsitlus tagavad õnnetuste korral ettevõtte tavapärase tegevuse kiire jätkumise. Ettevõttele sobivaima kindlustuslahenduse aitab leida Salva müügiesindaja.