Language

Telefon 6 800 500

Ettevõtte seadmete ja masinate kindlustus (CPM)

Kindlustus korvab liikurmasinate, nende haagiste ja lisaseadmete õnnetustega seotud kahjud ning tagab ootamatuste korral ettevõtte tavapärase töö kiire jätkumise.

Kindlustus säästab ettevõtet ettenägematutest ja kulukatest väljaminekutest. Kindlustada saab kõiki enimlevinud masinaid ja lisaseadmeid alates kraanadest ja tõstukitest kuni põllumajandus- ja teehooldusmasinateni.

Miks valida Salva CPM?

 • Lai valik kanaleid kindlustuse sõlmimiseks. Poliisi saab sõlmida müügipunktides üle Eesti, leia sobiv esindus või küsi pakkumist internetist.
 • Salva CPM kindlustusel on lai kehtivusterritoorium, lisaks Eestile saab kindlustuse kehtivusterritooriumi laiendada Euroopa Liidu ulatuses.
 • Kiire kahjukäsitlus ning professionaalne tugi. Salva kogenud konsultandid ning kiire kahjukäsitlus tagavad õnnetuste korral ettevõtte tavapärase tegevuse kiire jätkumise. Ettevõttele sobivaima kindlustuslahenduse aitab leida Salva müügiesindaja.
 • Kindlustust saab sõlmida väga erinevatele masinatele ja nende lisaseadmetele, näiteks kraanad ja tõstukid, teedeehituse ja hooldusega seotud masinad, maaparandus- ja põllumajandusmasinad, metsatöömasinad, laadurid, pumbad jne.

Näiteks: Kombain sõitis otsa põllul peidus olnud kivile. Salva hüvitas kombainile tekkinud kahju 7000 euro ulatuses.

 • Masinate ja seadmete kindlustus on koguriskikindlustus. Kaetud on kõik ootamatud ja ettenägematud kahjud, mida tingimustes ei välistata, sh tulekahju, pikselöök, plahvatus, kokkupõrge, ümberpaiskumine, üleujutus, torm, vandalism, vargus, röövimine, hooletus (inimese poolt tehtud viga). Täpsemalt loe välistuste kohta siit.
 • Lai kindlustuskaitse, mis hõlmab lisaks ka:
  • kindlustusjuhtumi järgsete päästmiskulude hüvitamist;
  • kaitset remondi- ja hooldusperioodi ajaks;
  • kaitset seadmete transpordi (sh seadmete laadimistööde) ajaks;
  • kaitset kindlustusobjekti avariikohalt äraveole, demontaažile ja montaažile ning transpordikuludele remondikohta ja tagasi.
 • Kindlustus hüvitab ootamatud välised kahjud nii masinate või nende lisaseadmete töötamise, liikumise kui ka seismise ajal.
 • Poliisile võib valida kasutuskatkestuse päevaraha, mida makstakse nende päevade eest, kui kindlustatud sõiduk on avarii tõttu remondis või kasutuskõlbmatu.
 • Masinaid ja seadmeid saab kindlustada ka sisemise purunemise vastu. Sisemiseks purunemiseks loetakse eletrisüsteemi riket ning kindlustusobjekti tavapärase ekspluatatsiooni tingimustes ilma välise tegurita põhjustatud ettenägematut ja ootamatut purunemist (nt käigukasti hammasrataste purunemine).
 • Seadme või masina salongiklaasid võib kindlustada 0-omavastutusega.