Language

Telefon 6 800 500

Ettevõtte vara kindlustamine

Ettevõtte vara kindlustamiseks on erinevaid võimalusi:

  • Üldine ettevõtte varakindlustus korvab kahjud, mis tekivad ettevõtte vara hävimisel või kahjustumisel ning aitab kiiresti taastada tavapärase töökorralduse.

  • Ettevõtte seadmete ja masinate kindlustus (CPM) korvab liikurmasinate, nende haagiste ja lisaseadmete õnnetustega seotud kahjud ning tagab ootamatuste korral ettevõtte tavapärase töö kiire jätkumise.

  • Väikeelektroonika kindlustus pakub kaitset elektrooniliste seadmete kasutamisel või transpordil tekkivate kahjude vastu kogu maailmas.

  • Ehituskindlustus pakub kaitset ehitustöödega seotud riskide vastu, tagab ootamatuste korral ehituse planeeritud jätkumise ja säästab ettenägematutest väljaminekutest.

Loe lähemalt ettevõtte vara kindlustamise võimaluste kohta siit.