Korterelamu kindlustus 0-eurose omavastutusega

Lisaks oma ruumide kindlustamisele peaks korteriomanik mõtlema ka ühistu vara kindlustamisele. Nii saab olla kindel, et võimaliku kahju korral on endine elukeskkond probleemideta taastatav. Korterelamu hoonekarbi kindlustus hüvitab majaelanike kaasomandile tekkinud kahju.

Sõlmides 5-aastase perioodiga korterelamu kindlustuslepingu Salva Kindlustuses, on iga kahjudeta aasta puhul omavastutus järjest väiksem!

Korterelamu kindlustus 0-eurose omavastutusega

Miks valida Salva korterelamu kindlustus?

Kindlustus kõikidele hoone kaasomandi osadele. Kindlustatud on kõik korteriomanike kaasomandis olevad hoone detailid, mis on vajalikud ehitise püsimiseks, ohutuse tagamiseks või on ühiseks kasutamiseks.

Korterelamu hoonekarbi kindlustusega on kaetud:

- ​piirdekonstruktsioonid (sh välisseinad, -aknad, katus);

- kandekonstruktsioonid (sh vundament, kandeseinad, vahelaed);

- üldkasutatavate ruumide (nt trepikoja, keldri) siseviimistlus;

- üldkasutatavate ruumide uksed ja aknad;

- hoonega püsivalt ühendatud üldkasutatavad elektri-, kütte-, gaasi-, ventilatsiooni-, vee-, kanalisatsiooni-, side-, tulekaitse-, valvesüsteemid ja liftid (sh väljaspool hoonet kinnistu piires asuvad tehnosüsteemid);

- hoonet teenindavad rajatised: piirdeaed, tõkkepuu, värav, prügihoidla (sh prügimaja), välisvalgustus, lipumast.

Korterelamu hoonekarpi on võimalik kindlustada järgnevate riskide vastu: tulekahju, torustiku ja seadme leke, torm, üleujutus, murdvargus, röövimine, vandalism, laiendatud kindlustus, seadmerike. 

Võimalik valida täiendavaid kindlustuskaitseid:

- Seadmerikke kindlustus aitab korvata seadmete purunemisest või sisemistest riketest tekkinud kahjusid. Eriti soovitatav on see uutele hoonetele, mille tehnosüsteemid sisaldavad ka seadmeid.

- Laiendatud kindlustus katab paljud erinevad kahjud, mida valikriskid ei kata. Näiteks hõlmab see kinnistu piires purunenud veetoru remondikulusid või ülepingest tehnosüsteemidele tekkinud kahjusid. Ülepinge võib rikkuda näiteks fonosüsteemi, lifti, katla, ventilatsiooniseadme või soojasõlme elektroonilise osa.

Lisakaitse võimalused. Korterelamu hoonekarbi kindlustus ei kata kolmandatele isikutele põhjustatud kahjusid, seetõttu soovitame lisaks sõlmida korterelamu vastutuskindlustuse. Samuti saab valida ehitustööde kindlustuse.

Korterelamu kindlustust saab sõlmida Salva e-poes või 0-eurose omavastutusega esindustes üle Eesti. Lisainfot ja tingimusi vaata siit.

Lisaks pakume võimalust igale Salvas kindlustatud kortermaja elanikule sõlmida samas hoones asuvale korterile kodukindlustus 20% soodsamalt! Täpsemalt loe siit.