Väikeelektroonika kindlustus

Väikeelektroonika kindlustus pakub kaitset elektrooniliste seadmete kasutamisel või transpordil tekkivate kahjude vastu kogu maailmas. Kindlustus korvab seadmetele tekkinud ootamatud kahjud, mis võivad muu hulgas olla põhjustatud elektrilühisest, kukkumisest, vargusest, tulekahjust või veega kokkupuutest.

Kindlustada saab sülearvutitest ja nende lisadest kuni fotoaparaatide ja videokaamerateni.

Väikeelektroonika kindlustus kehtib kogu maailmas.
Väikeelektroonika kindlustus pakub kaitset elektrooniliste seadmete kasutamisel.

Miks valida Salva väikeelektroonika kindlustus? 

 

Lai valik kanaleid kindlustuse sõlmimiseks. Poliisi saab sõlmida müügipunktides üle Eesti, leia sobiv esindus või küsi pakkumist internetist.

Kaitse kogu maailmas. Kindlustus korvab väikeelektroonikaga seotud kahjud sõltumata juhtumi asukohast, kiire kahjukäsitlus aitab ootamatute väljaminekutega toime tulla.

Kindlustada saab kõiki enimlevinud väikeelektroonika seadmeid alates sülearvutitest ja nende lisadest kuni laua- ja tahvelarvutite, fotoaparaatide ja videokaamerateni. Täpsemalt loe siit.

Lai kindlustuskaitse. Kindlustus hüvitab kõik ootamatud ja ettenägematud kahjud, mis võivad olla põhjustatud näiteks elektrilühisest või voolukõikumisest, seadme rikkest, tulekahjust või loodusõnnetusest. Samuti on kindlustatud seadme ettevaatamatust kasutamisest tekkinud kahju nagu mahakukkumine või vedelikuga kokkupuude. Kindlustus katab ka seadme varguse. Täpsemalt vaata tingimusi siit.

Näide:  Kontorilaual sülearvuti kõrval olnud kohvitass kukkus ümber ning ujutas üle nii sülearvuti kui selle juurde kuulunud kõrvaklapid, hiire ja mälupulga. Salva hüvitas sülearvuti remondikulu ning asendas kasutamiskõlbmatuks muutunud lisaseadmed uutega.

KKK

Kas kindlustada saab ka üksikute riskide nagu näiteks põrutuse vastu?

Tegemist on koguriskikindlustusega, mille puhul on kindlustatud kõik ootamatud ja ettenägematud kahjud, sh seadme ettevaatamatul käsitsemisel tekkinud kahju. Üksikute riskide vastu kindlustada ei saa.

Milliste juhtumite korral kindlustuskaitse kehtib?

Juhtumid võivad olla erinevad, näiteks üle- või alapingest põhjustatud elektroonika kahjustumine, kasutaja hooletusest tingitud kahjud nagu arvuti mahakukkumine või veekahjud jpm. Täpsemalt loe tingimustest siin.

Kas kindlustus katab ka oskamatusest ja hooletusest põhjustatud kahju?

Kindlustusjuhtumiks ei loeta kahju, mille on põhjustanud kindlustatud seadme mitteotstarbeline kasutamine või testimine, samuti lihtsalt seadme kaotamine. Ei hüvitata kahjusid, mis ei mõjuta seadme töökindlust või selle kasutamist (kriimustused, plekid jms). Kindlustatud on mahakukkumise, varguse, veega kokkupuute jms tagajärjel tekkinud kahjud. Täpsemalt loe siit.

Kuidas arvutatakse seadme kindlustusväärtus?

Uue seadme kindlustusväärtus võrdub tema esmamüügihinnaga ja püsib muutumatuna 1 aasta, üle 1 aasta vana seadme väärtus on tema harilik hind ehk turuväärtus.

Mida teha kahju korral ja kuidas kahju hüvitatakse?

Kahjust tuleb viivitamata teavitada Salvat. Kahjukäsitluse käigus seade parandatakse või asendatakse samaväärse uue seadmega (juhul kui sama mudelit enam ei müüda, siis sama tootja sama funktsiooni täitva seadmega) kuni soetusmaksumuseni. Esmase kahjuteate võid täita siin.