Seadmete lisagarantii kindlustus

Salva Kindlustuse koostööpartnerid seadme lisagarantii kindlustuse müümisel on iDeali, Valge Klaari ja Klick Eesti ASi müügisalongid ja veebipoed.

Seadme lisagarantii kindlustust saab pakkuda iDeali, Valge Klaari ja Klick Eesti poolt müüdavatele väikeelektroonika seadmetele (arvuti, sülearvuti, tahvelarvuti, fotoaparaat, videokaamera jms) ja nende lisadele.

Seadme lisagarantii kindlustusjuhtumiteks on kindlustusperioodi jooksul tootmisdefektist põhjustatud kindlustatud eseme kahjustumine ja hävimine. Tootmisdefekt ilmneb eseme tavapärase kasutamise käigus ja ei ole põhjustatud välise teguri tõttu, nagu näiteks maha kukkumine. Vaata tingimusi lähemalt siit. 

Salva Kindlustuse poolt pakutava lisagarantii kaitse saate osta Ideali, Valge Klaari ja Klick Eesti müügisalongidest andes oma soovist teada sealsele klienditeenindajale. Kindlustusmakse kuulub tasumisele ühes osas ning see lisatakse soetatud kauba arvele. 

Kindlustusjuhtumiks ei loeta kahju, mille on põhjustanud:
 • -  välise teguri tagajärjel tekkinud kahju (maha kukkumine, vedeliku peale valamine jmt);
 • -  tootja juhistes määratud töötsükli ületamine jmt;
 • -  eseme otstarbe välisest kasutamisest tekkinud kahju;
 • -  eseme esteetiline vigastus või kriimustus;
 • -  enne kindlustuskaitse algust eksisteerinud kahjustus;
 • -  kulumisest, korrosioonist jmt tekkinud kahju;
 • -  eseme testimisest ja otstarbevälisest kasutamisest tekkinud kahju;
 • -  kahju, mille eest vastutab seadme tootja või hankija;
 • -  kindlustatud eseme seerianumbri või IMEI muutmine, näiteks selle eemaldamine või tuvastavatus.
Hüvitamisele ei kuulu:
 • -  kindlustatud seadme tehnilise hooldusega seotud kulutused ning tehnilise hoolduse käigus asendatud kindlustatud eseme osad;
 • -  kaudsed kulud, näiteks kolmandate isikute nõuded kindlustusvõtja vastu;
 • -  saamata jäänud tulu;
 • -  trahv
 • -  seadmesse salvestatud andmed ja programmid

Kahju korral tuleb viivitamatult pöörduda Salva Kindlustuse AS-i poole või seadme müüja salongi.

Tüüptingimused ja kahjuavaldus:

Salva Kindlustuse AS Kindlustuse üldtingimused

Seadmete lisagarantii tingimused

Väikeelektroonika kindlustuse kahjuavaldus

Teabeleht:

Seadme lisagarantii teabeleht