Elektroonilise seadme kindlustus

Kindlustus korvab seadmetele tekkinud ootamatud kahjud, mis võivad muu hulgas olla põhjustatud elektrilühisest, kukkumisest, tulekahjust või veega kokkupuutest.

Kindlustada saab mobiiltelefone, nutikellasid, sülearvutieid ja nende lisadest kuni kodumasinate ja elektriliikuriteni.

Antud kindlustustoodet pakub koostööpartner Klick Eesti AS.

Kindlustada saab järgnevaid Klick Eesti AS poolt müüdavaid seadmeid:

 • -mobiiltelefonid ning nutikellad ja nende lisad
 • -sülearvutid ja nende lisad
 • -lauaarvutid ja nende lisad
 • -tahvelarvutid ja nende lisad
 • -kodutehnika (kodukino, TV jne)
 • -elektriliikurid
 • -kaamerad

Seadme ostmisel tuleb klienditeenindajat teavitada enda soovist soetada juurde ka kindlustus. Kindlustusmakse kuulub tasumisele ühes osas ning see lisatakse soetatud kauba arvele.

Kindlustus kehtib seadme liikumisel ja transpordil kogu maailmas.
Tegemist on koguriskikindlustusega, mille puhul on kindlustatud kõik ootamatud ja ettenägematud kahjud, mis ei ole Elektroonilise seadme kindlustuse tingimustes välistatud. Tingimustega saab tutvuda siin.

Näiteks on kindlustatud:

 • -elektrilühisest, üle- ja alapingest põhjustatud kahju;
 • -kindlustusobjekti ettevaatamatul käsitsemisel tekkinud kahju (näiteks maha kukkumine, kohvitassist kogemata kohvi peale valamine);
 • -seadme rikked;
 • -tulekahju;
 • -loodusõnnetus;
 • -vandalism;
 • -veekahju.

Kindlustusjuhtumiks ei loeta kahju, mille on põhjustanud:

 • -vargus ja röövimine;
 • -enne kindlustuskaitse algust eksisteerinud kahjustus;
 • -pidevalt mõjuv ekspluatatsiooni faktor (näiteks kulumine, korrosioon);
 • -riknemine mittekasutamise või normaalse ilmastikutingimuse tagajärjel;
 • -kindlustatud eseme testimine, otstarbeväline kasutamine või lubamatu muudatus;
 • -kadumine (kadumine on olukord, kus isik on kindlustatud eseme ära kaotanud, selle kuhugi unustanud või kindlustatud eseme suhtes on valdus kaotatud -muul põhjusel kui varguse või röövimise tagajärjel)
 • -esteetiline vigastus, näiteks kriimustus, värvi muutus, plekid, rebendid ja muu selline, mis ei takista kindlustatud eseme kasutamist.

Hüvitamisele ei kuulu:

 • -kindlustatud seadme tehnilise hooldusega seotud kulutused ning tehnilise hoolduse käigus asendatud kindlustatud eseme osad;
 • -kahju, mille eest vastutab kindlustatud eseme tootja või hankija;
 • -kaudsed kulutused ja kahju, näiteks kolmandate isikute nõuded kindlustusvõtja vastu, saamata jäänud tulu, trahv (sh leppetrahv, viivis, pädeva asutuse poolt määratud trahv), taastamistööde ja/või kahju piiramiseks vajalike tööde viivitamisest tingitud täiendav kahju.

Kahju korral tuleb viivitamatult pöörduda Salva Kindlustuse AS-i poole või seadme müüja salongi. Kahjukäsitluse käigus toimub seadme remont, taastamine või asendamine samaväärse uue seadmega (juhul, kui sama mudelit enam ei müüda, siis sama tootja sama funktsiooni täitva seadmega) kuni soetusmaksumuseni.

Mobiiltelefonid ja nutikellad

Mobiiltelefonide ja nutikellade kindlustusväärtus võrdub uue seadme esmamüügihinnaga ja püsib muutumatuna 5 kuud. Alates 6. kuust kuni 12 kuuni langeb kindlustusväärtus 3 protsendipunkti võrra kuus. Alates 13. kuust kuni kindlustusperioodi lõpuni langeb kindlustusväärtus 4 protsendipunkti võrra kuus.

Juhul, kui valitakse mobiiltelefoni või nutikella hüvitisviisiks seadme remont, siis ei arvestata mobiiltelefoni ja nutikella kindlustusväärtuse languse reeglit ja kahju hüvitatakse kuni seadme esmamüügihinnani.

Kindlustusperioodi jooksul hüvitatakse telefonidel ja kelladel kuni kaks kindlustusjuhtumit. Peale teist kindlustusjuhtumit kindlustusleping lõppeb.

Kindlustusväärtuse tabel: 

Seadme vanus

Kindlustusväärtus

Seadme vanus

Kindlustusväärtus

1 kuu

100% ostuhinnast

13 kuud

75% ostuhinnast

2 kuud

100% ostuhinnast

14 kuud

71% ostuhinnast

3 kuud

100% ostuhinnast

15 kuud

67% ostuhinnast

4 kuud

100% ostuhinnast

16 kuud

63% ostuhinnast

5 kuud

100% ostuhinnast

17 kuud

59% ostuhinnast

6 kuud

97% ostuhinnast

18 kuud

55% ostuhinnast

7 kuud

94% ostuhinnast

19 kuud

51% ostuhinnast

8 kuud

91% ostuhinnast

20 kuud

47% ostuhinnast

9 kuud

88% ostuhinnast

21 kuud

43% ostuhinnast

10 kuud

85% ostuhinnast

22 kuud

39% ostuhinnast

11 kuud

82% ostuhinnast

23 kuud

35% ostuhinnast

12 kuud

79% ostuhinnast

24 kuud

31% ostuhinnast

Tüüptingimused ja kahjuavaldus:

Salva Kindlustuse üldtingimused 

Elektroonilise seadme kindlustuse tingimused 

Elektroonilise seadme kindlustuse teabedokument 

Väikeelektroonika kindlustuse kahjuavaldus