Apple seadmete kindlustus

Salva Kindlustuse koostööpartnerid Apple seadmete kindlustuse müümisel on iDeali ja Valge Klaari müügisalongid ja veebipoed.

Kindlustada saab järgnevaid iDeali ja Valge Klaari poolt müüdavaid Apple seadmeid:

 • - sülearvutid ja nende lisad
 • - lauaarvutid ja nende lisad
 • - iPadid ja nende lisad
 • - iPhone´id ja nende lisad
 • - Apple Watchid ja nende lisad

Vaata täpsemat informatsioon iPhone ja Apple Watch kindlustuse kohta!

Seadme ostmisel tuleb klienditeenindajat teavitada enda soovist soetada juurde ka kindlustus. Kindlustusmakse kuulub tasumisele ühes osas ning see lisatakse soetatud kauba arvele.
Kindlustus kehtib seadme liikumisel ja transpordil kogu maailmas.
Tegemist on koguriskikindlustusega, mille puhul on kindlustatud kõik ootamatud ja ettenägematud kahjud, mis ei ole Apple seadmete kindlustuse tingimustes välistatud. Tingimustega saab tutvuda siin.

Näiteks on kindlustatud:

 • - elektrilühisest, üle- ja alapingest põhjustatud kahju;
 • - kindlustusobjekti ettevaatamatul käsitsemisel tekkinud kahju (näiteks maha kukkumine, kohvitassist kogemata kohvi peale valamine);
 • - seadme rikked;
 • - tulekahju;
 • - loodusõnnetus;
 • - vargus (v.a iPhone ja Apple Watch)
 • - röövimine, vandalism;
 • - veekahju.

Kindlustusjuhtumiks ei loeta kahju, mille on põhjustanud:

 • - enne kindlustuskaitse algust eksisteerinud kahjustus;
 • - pidevalt mõjuv ekspluatatsiooni faktor (näiteks kulumine, korrosioon);
 • - riknemine mittekasutamise või normaalse ilmastikutingimuse tagajärjel;
 • - kindlustatud eseme testimine, otstarbeväline kasutamine või lubamatu muudatus;
 • - kadumine (kadumine on olukord, kus isik on kindlustatud eseme ära kaotanud, selle kuhugi unustanud või kindlustatud eseme suhtes on valdus kaotatud muul põhjusel kui varguse või röövimise tagajärjel)
 • - telefonide ja kellade vargust
 • - esteetiline vigastus, näiteks kriimustus, värvi muutus, plekid, rebendid ja muu selline, mis ei takista kindlustatud eseme kasutamist.

Hüvitamisele ei kuulu:

 • - kindlustatud seadme tehnilise hooldusega seotud kulutused ning tehnilise hoolduse käigus asendatud kindlustatud eseme osad;
 • - kahju, mille eest vastutab kindlustatud eseme tootja või hankija;
 • - kaudsed kulutused ja kahju, näiteks kolmandate isikute nõuded kindlustusvõtja vastu, saamata jäänud tulu, trahv (sh leppetrahv, viivis, pädeva asutuse poolt määratud trahv), taastamistööde ja/või kahju piiramiseks vajalike tööde viivitamisest tingitud täiendav kahju.

Kahju korral tuleb viivitamatult pöörduda Salva Kindlustuse AS-i poole või seadme müüja salongi. Kahjukäsitluse käigus toimub seadme parandamine või asendamine samaväärse uue seadmega (juhul, kui sama mudelit enam ei müüda, siis sama tootja sama funktsiooni täitva seadmega) kuni soetusmaksumuseni.

Tüüptingimused ja kahjuavaldus:

Salva Kindlustuse AS Kindlustuse üldtingimused

Salva Kindlustuse AS Apple seadmete kindlustuse tingimused

Väikeelektroonika kindlustuse kahjuavaldus

Teabeleht:

Apple seadmete kindlustuse teabeleht