Elektroonika kindlustamine

Elektroonika kindlustamiseks on erinevaid võimalusi:

Apple seadmete ning iPhone ja Apple Watch kindlustus.

Tegemist on koguriskikindlustusega, mille puhul on kindlustatud kõik ootamatud ja ettenägematud kahjud, mis ei ole Apple seadmete kindlustuse tingimustes  ja eritingimustes välistatud. Kindlustus kehtib seadme liikumisel ja transpordil kogu maailmas.

Salva Kindlustuse koostööpartnerid Apple seadmete ning iPhone ja Apple Watch kindlustuse müümisel on IM arvutid ja Valge Klaar.

Seadme ostmisel tuleb klienditeenindajat teavitada enda soovist soetada juurde ka kindlustus. Kindlustusmakse kuulub tasumisele ühes osas ning see lisatakse soetatud kauba arvele.

Väikeelektroonika kindlustus pakub kaitset elektrooniliste seadmete kasutamisel või transpordil tekkivate kahjude vastu kogu maailmas.