Kindlustus

Salva pakub nii era- kui äriklientidele laia valikut kahjukindlustustooteid, alates liiklus-, kasko- ja reisikindlustusest kuni vara- ja vastutuskindlustuseni. Meil on üle Eesti 18 esindust ja müügipunkti, kus aidatakse lahendus leida kõigile kindlustusalastele küsimustele. Poliisi sõlmimine või hinna arvutamine on lihtne ning soodne meie e-poes.

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustusliik, mille alusel hüvitatakse kannatanule liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahjud. Kahju võib olla erineva suuruse ning iseloomuga, alates klassikalisest plekimõlkimisest kuni inimese tervisele tekitatud kahjuni. Liikluskindlustuse poliis tuleb sõlmida kõikidele sõidukitele, mis on registreeritud Eesti liiklusregistris.

Reisikindlustus säästab õnnetuste ja viperuste korral ootamatutest väljaminekutest ning tagab muretu puhkuse- või ärireisi. Tervisekindlustus katab haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud ravimite maksumusest kuni koju tagasipöördumisega seotud väljaminekuteni. Lisaks saab valida kindlustuskaitse ka paljude muude ebameeldivate ootamatuste vastu nagu reisi ärajäämine, lennule hilinemine, pagasi kadumine või lennufirma pankrotist tulenevad kulud.

Kaskokindlustus aitab avariide või väiksemate õnnetuste korral kiiresti taastada tavapärase elurütmi ning säästab kulukatest väljaminekutest. Kindlustus katab  sagedamini esinevad kahjud, mis sõidukiga juhtuda võivad, alates liiklusõnnetuses saadud kahjustustest kuni tormi või vargusega seotud juhtumiteni. Kaskokindlustus hüvitab kulud olenemata süüdlasest, vastavalt kindlustustingimustele.

Kodukindlustus korvab õnnetustega kaasnevad kahjud ning aitab kiiresti taastada õnnetusele eelnenud kodu seisukorra. Kindlustus katab kõik koduga seotud enimlevinud riskid, alates vargusest ja tulekahjust kuni tormi ja uputusega tekkinud kahjustuseni. Kodu saab kindlustada kas enda valitud kindlate riskide vastu või koguriskikindlustusega, mis katab paljud erinevad kahjud. Võimalik on valida ka vastutuskindlustus kolmandate isikute nõuete vastu ning kindlustuskaitse kogu oma kodusele varale.

Õnnetusjuhtumikindlustus hüvitab ootamatu õnnetusega kaasnevad väljaminekud, mis on seotud ajutise vigastuse või töövõimetuse, püsiva puude või isegi halvimal juhul surmaga. Kindlustuse saab sõlmida nii lapsele kui ka täiskasvanule andes kindlustatud isikule ja tema lähedastele õnnetuste korral materiaalse turvatunde.

Ettevõtte vara kindlustamiseks on erinevaid võimalusi: üldise ettevõtte varakindlustuse lepinguga kindlustatakse ehitisi, inventari, seadmeid ja kaupa; ettevõtte seadmete ja masinate kindlustus on mõeldud liikurmasinate, nende haagiste ja lisaseadmete kindlustamiseks; samuti saab kindlustada väikeelektroonikat või ehitustöödega seotud kahjusid.