Language

Telefon 6 800 500

Varakindlustuse kahju

VARAKINDLUSTUSE KAHJUJUHTUMI ESMASE TEATAMISE VORM
JUHTUMI ANDMED
:
FOTOD
Siit saab lisada juhtumiga seotud dokumentatsiooni, näiteks fotod sündmuskohast või kahjustunud vallasvarast. Maksimaalselt on võimalus lisada 8 faili.
Failid peavad olema väiksemad kui 8 MB.
Lubatud failitüübid: gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt.
NB!
Käesoleva vormi täitmine ei tähenda kahjujuhtumi tunnistamist kindlustusjuhtumiks. Kahjukäsitlus toimub kooskõlas kindlustustingimustega ja Eesti Vabariigi õigusaktidega. Kindlustusandjal on õigus kutsuda kindlustusvõtja või antud kahjujuhtumiga seotud muud isikud lisaselgitusi andma.