Language

Telefon 6 800 500

Sõidukikindlustuse kahju

SÕIDUKIKINDLUSTUSE KAHJUJUHTUMI ESMASE TEATAMISE VORM
SÕIDUKI ANDMED
Sõidukit juhtinud isiku andmed (kui erinevad kahjuteate esitajast)
KAHJUJUHTUM
:
teise sõiduki mark ja mudel; reg. nr; sõidukijuhi ees- ja perekonnanimi; kontakttelefon
KAHJUJUHTUMIST TEATAMINE
teatamise kuupäev; kellaaeg; teataja nimi
Lisa fotod või pdf
Siit saab lisada juhtumiga seotud dokumentatsiooni, näiteks fotod sündmuskohast või sõiduki(te) vigastustest.
Failid peavad olema väiksemad kui 8 MB.
Lubatud failitüübid: gif jpg jpeg png pdf ddoc bdoc.
NB!
Käesoleva kahjuteate esitaja kinnitab, et kõik teates esitatud andmed on tõesed. Salva Kahjukäsitluse OÜ-l on vajadusel õigus nõuda õnnetuse asjaolude ja õnnetuses osalejate kohta täiendavaid andmeid. Käesoleva teate vastuvõtmine Salva Kahjukäsitluse OÜ esindaja poolt ei tähenda kahjujuhtumi kindlustusjuhtumiks tunnistamist. Kahjuteate esitaja annab kindlustusandjale õiguse avalduses märgitud andmete töötlemiseks ja salvestamiseks järgides sellekohaseid õigusakte.