Language

Telefon 6 800 500

Reisikindlustuse kahju

REISIKINDLUSTUSE KAHJUJUHTUMI ESMASE TEATAMISE VORM
:
NB!
Käesoleva vormi täitmine ei tähenda kahjujuhtumi tunnistamist kindlustusjuhtumiks. Kahjukäsitlus toimub kooskõlas kindlustustingimustega ja Eesti Vabariigi õigusaktidega. Kindlustusandjal on õigus kutsuda kindlustusvõtja või antud kahjujuhtumiga seotud muud isikud lisaselgitusi andma.