Language

Telefon 6 800 500

Õnnetusjuhtumikindlustuse kahju

ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSE KAHJUJUHTUMI ESMASE TEATAMISE VORM
:
Failid peavad olema väiksemad kui 2 MB.
Lubatud failitüübid: gif jpg jpeg png pdf doc.
NB!
Käesoleva vormi täitmine ei tähenda kahjujuhtumi tunnistamist kindlustusjuhtumiks. Kahjukäsitlus toimub kooskõlas kindlustustingimustega ja Eesti Vabariigi õigusaktidega. Kindlustusandjal on õigus kutsuda kindlustusvõtja või antud kahjujuhtumiga seotud muud isikud lisaselgitusi andma.