Varakindlustuse kahjujuhtumi teade

Siin saad mugavalt edastada esmase varakindlustuse kahjujuhtumi teate

Kahjudega seotud küsimuste korral helista tööpäevadel kella 8.00-17.00 telefonil 6800 500 või kirjuta varakahjud@salva.ee. Täpsemaid kontaktandmeid vaata siit.

Kuidas käituda kahju korral vaata siit.

Siit saab lisada juhtumiga seotud dokumentatsiooni, näiteks fotod sündmuskohast või kahjustunud vallasvarast.
Üleslaadimine
Salva Kahjukäsitluse OÜ-l on vajadusel õigus nõuda õnnetuse asjaolude ja õnnetuses osalejate kohta täiendavat teavet. Käesoleva teate vastuvõtmine Salva Kahjukäsitluse OÜ esindaja poolt ei tähenda kahjujuhtumi kindlustusjuhtumiks tunnistamist.