Sõiduki-ja liikluskindlustuse kahjujuhtumi teade

Siin saad mugavalt edastada esmase kasko- ja liikluskindlustuse kahjuhtumi teate

Kahjudega seotud küsimuste korral helista 6830 500 või kirjuta kahjud@salva.ee. Täpsemaid kontaktandmeid vaata siit.

Kasuta Salva Autoabi teenust. Salva liiklus- ja kaskokindlustuse omanikule on tasuta liiklusõnnetuse fikseerimine ja vormistamine õnnetuse toimumise paigas.

Kuidas käituda kahju korral vaata siit

Täida see dokument õnnetusjuhtumi tekkel: "Teade liiklusõnnetusest" (prinditav .pdf)

SÕIDUKIT JUHTINUD ISIKU ANDMED

Võimalusel palume esitada juhtumi kohta vormistatud dokumendid (liiklusõnnetuse akt, skeem, fotod sündmuskohalt, sõiduki(te) vigastustest).
Üleslaadimine
Salva Kahjukäsitluse OÜ-l on vajadusel õigus nõuda õnnetuse asjaolude ja õnnetuses osalejate kohta täiendavat teavet. Käesoleva teate vastuvõtmine Salva Kahjukäsitluse OÜ esindaja poolt ei tähenda kahjujuhtumi kindlustusjuhtumiks tunnistamist.