Reisikindlustuse kahjujuhtumi teade

Siin saad mugavalt edastada esmase reisikindlustuse kahjuhtumi teate

Kahjudega seotud küsimuste korral helista tööpäevadel kella 8.00-17.00 telefonil 6800 500 või kirjuta reis@salva.ee.  

Kuidas käituda kahju korral vaata siit.

Võimalusel lisage juhtumiga seotud dokumendid, näiteks lennupiletid, reisi maksumust kinnitav arve, arstitõend haigestumise või õnnetusjuhtumi kohta või muud meditsiinilised- ja kuludokumendid.
Üleslaadimine
Salva Kahjukäsitluse OÜ-l on vajadusel õigus nõuda õnnetuse asjaolude ja õnnetuses osalejate kohta täiendavat teavet. Käesoleva teate vastuvõtmine Salva Kahjukäsitluse OÜ esindaja poolt ei tähenda kahjujuhtumi kindlustusjuhtumiks tunnistamist.