Varakindlustuse kahju

Mida teha, kui kodus toimub tulekahju?
 • Helista koheselt hädaabinumbrile 112. Vajadusel evakueeri inimesed või anna kannatanu(te)le esmaabi.
 • Võimalusel kasuta esmaseid kustutusvahendeid: tulekustuti, vesi, liiv. Kui see ei ole võimalik, lahku ruumidest ja sulge enda järel uksed (ära lukusta!).
 • Võta vastu esimesena kohale jõudnud tuletõrjeüksus, anna neile olulist infot - inimeste asukoht, veetrassid, plahvatusohtlikud ained, elektrikilbid jne.
 • Vajadusel organiseeri peale tulekahju toimumist vastavate teenistuste abiga sündmuskohale valve.
 • Teavita juhtunust esimesel võimalusel Salvat ning kooskõlasta edasine tegevus kahjukäsitlejaga. Esmase kahjuteate võid täita siin
 • Säilita sündmuskoht puutumatuna tulekahju tekkepõhjuste tuvastamiseks. Hoia alles need vara jäänused, mille eest soovid saada hüvitist.
 • Vajadusel võta ühendust hoone haldaja või omanikuga.
Mida teha, kui kodus toimub veeavarii?
 • Leia veekahju põhjus ja proovi sulgeda torustik. Kui see ei õnnestu, helista majahaldaja avariinumbrile või hädaabinumbrile 112 ning käitu sealt saadud juhiste järgi.
 • Teavita juhtunust naabreid, töökaaslasi, hoone haldajat või omanikku.
 • Alusta koheselt koristus- ja kuivatustöödega, evakueeri või kaitse kiledega oma vara, tõsta niiskust kartvad esemed põrandast kõrgemale.
 • Teavita juhtunust esimesel võimalusel Salvat ning lepi kahjukäsitlejaga kokku ülevaatuse aeg. Esmase kahjuteate võid täita siin.
Mida teha sissemurdmise korral?
 • Helista koheselt hädaabinumbrile 112 ning anna teada, mis juhtus.
 • Säilita sündmuskoht puutumatuna. Võimalusel ära sisene ruumidesse enne politsei saabumist.
 • Juhul kui kodu on turvafirma kaitse all ja patrullekipaaži kohal ei ole, teavita juhtunust ka neid.
 • Organiseeri sündmuskoha esmane valve.
 • Teavita juhtunust esimesel võimalusel Salvat, esmase kahjuteate võid täita siin. Juhul kui sissemurdmine toimus puhkepäeval, säilita lõhutud ukselukud või muud asitõendid seni, kuni saad kahjukäsitlejalt edasised tegevusjuhised.
 • Teavita juhtunust naabreid, töökaaslasi, hoone haldajat või omanikku.
 • Säilita rahu, kahjukäsitleja saab alustada oma tööd alles peale politsei toiminguid. 

Pea meeles! Ära muuda sündmuskoha olustikku enne, kui kahjukäsitleja on selle üle vaadanud – nii aitad kaasa kahju kiirele ja sujuvale käsitlemisele!

Küsimuste korral võta ühendust Salva Kahjukäsitlusega