Sõidukikindlustuse kahju

Mida teha, kui sõidukiga on toimunud kahju?
 • Püüdke teha kõik selleks, et hoida ära täiendava kahju tekkimist.
 • Liiklusõnnetuses osalenud sõidukeid ei tohiks liigutada enne, kui juhtunu asjaolud on fikseeritud.
 • Kui õnnetuse tagajärjel on inimesed viga saanud, kutsu kohale kiirabi ja politsei (lühinumbril 112). Ürita võimalikult täpselt välja selgitada juhtumi asjaolud ja määratle sündmuskoht.

 • Päästeteenistuse häirekeskust (112) teavita koheselt ka järgmiste juhtumite korral:

  • vargus, röövimine, omavoliline kasutamine või vandalism;

  • tulekahju.

 • Metsloomale otsasõidu korral teavita Keskkonnainspektsiooni lühinumbril 1313.

 • Tee sündmuskohal fotosid (näiteks mobiiltelefoniga) – üldplaanis, et oleks näha, kuidas kokkupõrge toimus, ja lähemalt sõiduki(te) vigastustest. Fotodele jäädvusta ka osalenud sõiduki(te) registreerimismärgid.

 • Teata juhtunust Salva Kahjukäsitlusele (väljaspool tööaega Salva Autoabile), et saada nõu ja abi edasiseks tegutsemiseks. Esmase kahjuteate võid täita siin.

 • Kuni 3 aastat vana sõidukiga võid pöörduda otse autoesindusse. Klaasikahjude korral võid pöörduda Salva koostööpartnerite poole:
 • Pärast kahjujuhtumi toimumist kasuta sõidukit vaid juhul, kui oled kontrollinud ja veendunud, et sõiduk on edasiseks kasutamiseks ohutu. Kontrolli, kas õli, kütus või jahtusvedelik ei leki, kas pidurid, tuled, rehvid jms on töökorras.

Pea meeles! Mida täpsemalt on fikseeritud liiklusõnnetuse asjaolud, seda sujuvamalt ning kiiremini toimub kahju käsitlemine!

Küsimuste korral võta ühendust Salva Kahjukäsitlusega.