Reisikindlustuse kahju

Mida teha, kui reisil juhtub õnnetus või haigestute ootamatult?

Kui teil on sõlmitud Salva tervisekindlustuse leping, pakume välja 3 võimalust:

 • Võimalusel (kui ravikulud on madalad) tasu meditsiiniasutusele kohapeal tekkinud kulud ja hoia alles kõik arved ning arsti poolt välja kirjutatud ravimitšekid. Reisilt saabudes teata juhtunust Salvale, esmase kahjuteate võid täita siin. Täidetud kahjuavalduse ja esitatud arvete alusel hüvitab Salva tekkinud kulud.
 • Kui ravikulud on suuremad ja kohapeal nende eest tasuda pole võimalik, võtke palun ühendust Salvaga. Meditsiiniasutusele (raviarstile) väljastatakse seejärel garantiikiri, mille alusel Salva hüvitab tekkinud raviarved otse arstile.
 • Salva koostööpartner välisriikides on SOS International, kes abistab Salva reisikindlustuse kliente ööpäevaringselt. SOS proffessionaalsed klienditeenindajad annavad juhiseid edasiseks tegutsemiseks, suhtlevad raviarstiga ning annavad kinnitusi raviarvete tasumiste kohta.
Mida teha, kui reis ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi tõttu ära jääb?
 • Võta palun ühendust oma reisibürooga ja Salvaga ning anna teada reisi tühistamisest. Esmase kahjuteate võid täita siin.
 • Salva saadab täitmiseks kahjuavaduse vormi ja edasised juhised, milliseid dokumente on vaja kahju käsitlemiseks esitada.
 • Pöördu arsti poole ja palu väljastada arstitõend, millel oleks kirjas haigestumise kuupäev ja diagnoos.

Näide: Pere on planeerinud nädalase reisi Bulgaariasse. Paar päeva enne reisi haigestub laps ägedasse viirushaigusesse. Lapsega pöördutakse arsti poole, kes määrab ravi ja väljastab arstitõendi koos diagnoosi ja haigestumise kuupäevaga. Pereisa teatab reisibüroole ja Salvale reisi tühistamisest, talle saadetakse täitmiseks Salva kahjuavaldus. Pereisa tagastab täidetud kahjuavalduse koos arstitõendi ja reisi maksumust kinnitava arvega kahjukäsitlejale ning 15 päeva jooksul makstakse hüvitis välja.

90% juhtumitest lahendatakse praegu e-maili teel suheldes, et klient ei peaks kohaletulekuks aega kulutama.

Mida teha, kui ümberistumistega reisil transiitpunkti suunduv lend hilineb ja transiitlennule seetõttu ei jõuta?
 • Küsi lennufirmalt tõend lennu hilinemise kohta.
 • Osta vastavalt vajadusele uus lennupilet. Kui samal päeval uut lendu ei välju, hüvitatakse ka ööbimiseks tehtud kulud vahepunktis.
 • Võta palun ühendust oma reisibürooga ja Salvaga ning anna teada reisile hilinemisest. Esmase kahjuteate võid täita siin.
 • Salva saadab täitmiseks kahjuavaduse vormi ja edasised juhised, milliseid dokumente on vaja kahju käsitlemiseks esitada.
Mida teha, kui transpordiettevõtte süül on pagas/kohver kahjustada saanud?
 • Küsi lennujaamast tõend, kus on kirjas kohvri kahjustused.
 • Teavita Salvat pagasi kahjustumisest. Esmase kahjuteate võid täita siin.
 • Pöördu Salva Kindlustuse esindusse. Kahjukäsitleja hindab tekkinud kahju, vastavalt kohvri kahjustustele see kas parandatakse või hüvitatakse rahaliselt.
Mida teha, kui pagas on varastatud?
 • Välisriigis viibides pöördu lähimasse politseijaoskonda ja registreeri juhtum.
 • Teavita Salvat pagasi vargusest. Esmase kahjuteate võid täita siin.
 • Kahju hüvitatakse vastavalt varastatud esemete väärtusele ja pagasikindlustuse kindlustussummale.

Küsimuste korral võta ühendust Salva Kahjukäsitlusega (reis@salva.ee; tel. 6 800 500)