Õnnetusjuhtumikindlustuse kahju

Mida teha, kui kindlustatud isikuga juhtub õnnetus (vigastus, trauma)?
  • Pöördu esimesel võimalusel arsti vastuvõtule ning täida arsti ettekirjutusi.
  • Traumapunktist või haiglast küsi kaasa kõik raviga seonduvad dokumendid (kiirabikaart, EMO patsiendikaart, haiguslugu/epikriis jne.)
  • Liiklusõnnetuse või kuriteo (kallaletung, rööv) korral teavita koheselt Häirekeskust (hädaabinumber 112) toimunust ning järgi sealt antud juhiseid.
  • Teavita Salvat toimunud õnnetusjuhtumist hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. Esmase teate toimunud õnnetusjuhtumist saad täita siin. Salva Kindlustus registreerib esmase teate alusel kahjujuhtumi ning annab täpsemad juhtnöörid kindlustushüvitise taotlemiseks.

Küsimuste korral võta ühendust Salva kahjukäsitlusega (onnetus@salva.ee; tel. 6 800 500).