Liiklusõnnetus Vene Föderatsioonis

Mida teha, kui liiklusõnnetus on toimunud Vene Föderatsioonis?

Õnnetuses osalenud sõidukeid ei tohiks liigutada enne, kui juhtunu asjaolud on fikseeritud.

Kutsu kohale politsei, kes vormistab ja registreerib liiklusõnnetuse. Kui õnnetuse tagajärjel on inimesed viga saanud, kutsu kohale ka kiirabi. Käitu edasi vastavalt politsei juhistele. Tähtis on säilitada rahu juhtunu vormistamisel ja asjaolude selgitamisel.

Tee sündmuskohal fotosid (näiteks mobiiltelefoniga) – üldplaanis, et oleks näha, kuidas kokkupõrge toimus, ja lähemalt sõiduki(t)e vigastustest. Fotodele jäädvusta ka osalenud sõiduki(te) registreerimismärgid, võimalusel teis(t)e osapool(t)e juhiluba ja kindlustuspoliis.

Kui oled kannatanu, siis kontakteeru esimesel võimalusel kahju põhjustaja kindlustusandjaga edasiste juhiste saamiseks: kuhu ja millal nõue esitada, kellele ja millal avariiline sõiduk ülevaatuseks esitada jmt.

Kui lahkud avariilise sõidukiga Venemaalt, siis peab kaasas olema politsei tõend liiklusõnnetuse kohta.

Lisaks oluline teada:

Rohelise kaardi riikides on kahju hüvitamise reeglid teistsugused kui Euroopa majanduspiirkonna riikides. Olulisemad erisused Venemaal toimunud liiklusõnnetuse korral:

Kindlustussumma on võrreldes Eestis kehtivaga oluliselt väiksem. Venemaal on kindlustussummad keskmiselt kannatanu kohta isikukahju korral 10 000 eurot ja varakahju korral 8 000 eurot.

Liiklusõnnetuse põhjustaja kindlustusandja hüvitab kahju kuni kindlustussummani, ülejäänud osa jääb kahju põhjustaja enda kanda.

Kannatanu peab kindlustussummat ületava osa kahjust sisse nõudma kahju põhjustajalt.

Sõidukikahju hüvitatakse vaid Venemaa eksperdi hinnangu järgi. Hüvitise saamiseks peab ekspert (info aktsepteeritud ekspertide kohta kindlustusandjalt) hindama sõiduki taastamisväärtuse, millest arvestatakse maha sõiduki kulum. Seega võib sõiduki taastamine olla kulukam, kui kindlustusandja makstav hüvitis.

Kui kahju põhjustab kindlustuslepinguta sõiduk, siis hüvitab kahju Venemaa rohelise kaardi büroo (Venemaa Autokindlustusseltside Liit, Российский Союз Автостраховщиков).

Kui kahju põhjustanud sõiduk jääb tundmatuks, siis kahju ei hüvitata.

Kannatanul ei ole Venemaal toimunud liiklusõnnetuse korral võimalik hüvitist taotleda Eestis.