Liiklusõnnetus

Mida teha, kui on toimunud liiklusõnnetus?

Õnnetuses osalenud sõidukeid ei tohiks liigutada enne, kui juhtunu asjaolud on fikseeritud.

Kui liiklusõnnetuse tagajärjel on inimesed viga saanud, kutsu kohale kiirabi ja politsei (lühinumbril 112).

Tee sündmuskohal fotosid (näiteks mobiiltelefoniga) – üldplaanis, et oleks näha, kuidas kokkupõrge toimus, ja lähemalt sõiduki(te) vigastustest. Fotodele jäädvusta ka osalenud sõiduki(te) registreerimismärgid.

Täida kohapeal blankett “Teade liiklusõnnetusest" juhul, kui liiklusõnnetuse tagajärjel on tekkinud ainult varaline kahju ja osapooled on ühel meelel liiklusõnnetuse põhjustes ning vastutuse jagunemises (süülisuses). Blanketi puudumisel võib õnnetuse skeemi ja osapoolte andmed kirjutada ka tavalisele paberile.

Kui liiklusõnnetuses osalenud pooled ei ole õnnetuse põhjustes ühel meelel või inimesed said õnnetuses vigastada, kutsu sündmuskohale politsei ja nõua tingimata õnnetuse asjaolude fikseerimist politsei poolt.

Vaidluse korral otsi õnnetuse võimalikke pealtnägijaid/tunnistajaid ning kirjuta või pildista üles nende kontaktandmed.

Teata juhtunust Salva Kahjukäsitlusele (väljaspool tööaega Salva Autoabile), et saada nõu ja abi edasiseks tegutsemiseks. Esmase kahjuteate võid täita siin.

Pea meeles! Mida täpsemalt on fikseeritud liiklusõnnetuse asjaolud, seda sujuvamalt ning kiiremini toimub kahju käsitlemine!

Lisaks oluline teada:

Nii õnnetuse põhjustaja kui ka kannatanu peavad liiklusõnnetusest viivitamata teavitama vähemalt ühe osapoole kindlustusseltsi. Liiklusõnnetuse osapooled on kohustatud säilitama sõiduki või muu õnnetuse tagajärjel kahjustatud asja võimalikult kindlustusjuhtumijärgses seisundis ja selle kindlustusandjale ette näitama.

Kahju hüvitamist võib kannatanu nõuda ka oma kindlustusseltsilt. Seda juhul, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:

  • Liiklusõnnetuse asjaolud peavad olema selged ja ei ole põhjust kahelda õnnetuse toimumises kirjeldatud viisil ja kohas (süülisuse osas vaidlust ei ole).
  • Liiklusõnnetuse käigus ei ole inimesed viga saanud (isikukahjusid ei ole ja ei tule).
  • Kahju eeldatav suurus jääb alla 10 000 euro.
  • Liiklusõnnetuse osalised on Eesti registris olevad sõidukid.
  • Liiklusõnnetus on toimunud Eesti territooriumil.
  • Kannatanu peab olema oma seltsi poole pöördunud 30 kalendripäeva jooksul liiklusõnnetuse toimumisest arvates.

Kui kasvõi üks nimetatud tingimusest on täitmata, siis tuleb kannatanul pöörduda otse kahju põhjustaja kindlustusseltsi!

Küsimuste korral võta ühendust Salva Kahjukäsitlusega.