Kodu vastutuskindlustuse kahju

Mida teha kahju korral?
  • Tuvasta kahju põhjus ning ürita piirata selle edasist levikut või täiendava kahju tekkimist kolmandatele isikutele (naabritele).
  • Loe täpsemalt siit, kuidas käituda tulekahju või veeavarii korral.
  • Võimalusel tee sündmuskohast fotosid.
  • Teavita juhtunust esimesel võimalusel Salvat ning kooskõlasta edasine tegevus kahjukäsitlejaga. Esmase kahjuteate võid täita siin.
  • Hinda, kas kahju põhjustas korteriomaniku vastutusalasse jääv vara või oli see kaasomandist tulenev, näiteks korteriühistu küttetoru purunemine. Kõik reaalosast alguse saanud kahjud ei ole alati korteriomaniku vastutusalas.
  • Ära anna lubadusi ega sõlmi kokkuleppeid enne, kui oled konsulteerinud Salva kahjukäsitlejaga.

Küsimuste korral võta ühendust Salva Kahjukäsitlusega.