Kahjukäsitlus

Kahju tekkimisel anna teada OÜ Salva Kahjukäsitluse infotelefonile, mis tegeleb Salva Kindlustuse klientide kahjudega.

Kahjude käsitlemise kvaliteet on üks peamisi kriteeriume, mille järgi seltsi hinnata. 1997. aasta detsembris tööd alustanud kahjukäsitlusbüroo loodigi eesmärgiga muuta kindlustusjuhtumijärgne protseduur võimalikult paindlikuks, kiireks ja kliendisõbralikuks.